14 Temmuz 2024
Çeşmeler

DOKUR ÇEŞME – MANİSA

Çeşme Manisa merkez Kaynak Mahallesi Ada: 2825 Parsel: 2

Dokur Sokak üzerinde, 4016 Sokak ile 4000 Sokak’ın kesiştiği kösede yer almaktadır.

Eski bir fotoğrafında ve çiziminde , arkasında bir konut olduğu görülen çeşme, konutun yıkılmasıyla günümüzde serbest bir görünüm kazanmıştır. Tek cepheli, depolu, dikdörtgen prizma gövdeli çeşme, 335 cm. genişliğinde 120 cm. derinliğinde ve 328 cm. yüksekliğindedir. Çeşme 80 cm. derinliğinde gemi teknesi kemerli bir nişe sahiptir. Çeşmenin üzeri tek yöne eğimli bir çatı ile örtülüdür. Arkada yer alan haznenin güney ve doğu duvarları belli bir yüksekliğe kadar günümüze ulaşabilmişken, batı duvarının sadece temelleri kalmıştır.

Tas ve tuğla malzeme ile inşa edilen çeşmenin doğu yan cephesi ve arka cephesi sıvalıdır. Çeşmenin sivri kemeri tuğla malzemeyle inşa edilmiş olup burada kullanılan tam tuğlalar 25 cm. x4 cm.x25 cm. boyutunda; yarım tuğlalar ise 25 cm.x4 cm. ve 13 cm. boyutundadır.

Kemer köselikleri 10 cm. derinliğinde çökertilmiştir. Sivri kemer bir sıra tuğla dizisi ile çevrelenmiştir. Kemer köşeliğinde sıva kalıntısı üzerinde dikine yapılmış bir silme yer almaktadır. Kemer üzengi noktasından itibaren çeşme ön yüzünü dolanan yatay bir silme ile cephe iki bölüme ayrılmıştır.

Çeşme nişi doğu yan duvarında bir niş mevcuttur. Nis dip duvarında ayna tasının köşesinde devşirme bir tas üzerinde iki adet gülbezek motifi bulunmaktadır. Ayrıca dikdörtgen formlu ayna tasının üst kesiminde daha önceki dönemlerde suyun akıtıldığı anlaşılan ayna taşları da yer almaktadır. Çeşme nişi genişliğince uzanan sekiler ortasında, orijinal taş yalak yer almaktadır.

Çeşme günümüzde islevini sürdürmektedir. Çeşme aynasında, formsuz bir tas üzerine kazınmış tarih yer almaktadır. Bu taş üzerinde “sene 1022” yazısı okunabilmektedir. Çeşmenin cephe ve malzeme özellikleri dikkate alındığında bu tarihin, çeşme yapıldığı zaman kazınmış olabileceğini belirtmek yerinde olacaktır. Bu verilere dayanarak çeşmenin H.1022/ M.1613-14 yıllarında yapılmış olduğunu söylemek mümkündür.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri