23 Temmuz 2024
Camiler

YILDIRIM CAMİ – İNEGÖL – BURSA

İnegöl ilçe merkezinde, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi İshak Paşa Medresesi yanındaki cami. I. Beyazıt Yıldırım tarafından 1398-1402 yıllarında yaptırılmış ise de, zamanla tahrip olduğu için, Abdülhamit II. döneminde yerine günümüzdeki gotik yapı inşa edilmiştir.
Evliya çelebi, Seyahatnamesinde kubbesinin kiremit örtülü olduğunu belirtmektedir. Yalnızca minaresinin kaidesi özgünlüğünü korumaktadır. 10.50 x 10.50 metre boyutlarında kare planlıdır. Yıldırım Beyazıt Camisi adıyla da anılır. Altıgen kaidesi üstünde yükselen silindirik tuğla minaresi tek şerefelidir. Şerefesinin üst tarafında çini süslemeler vardır.
İnegöl’ ün en eski camisidir. Yapının iç ve dış duvarları sıvandığından malzeme ve teknik belli olamamaktadır. Minare kaidesi bir sıra taş, üç sıra tuğla ile almaşık teknikte örülmüştür. Gövde ve petek tuğladır. Kasnak, pandandif ve kubbe yüzeyi bitkisel motifli kalem işleriyle süslüdür. Harim duvarlarında bitkisel bezemeler ve yazılar görülür.
Cami; Yıldırım Cami, Beyazıd Han Cami, Yıldırım Han Cami, Cuma Cami adlarıyla anılmaktadır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI