21 Haziran 2024
Camiler

YENİ CAMİ – MANİSA

Yeni Cami’nin inşa kitabesi yoktur. H.1044/M.1634-1635 tarihli vakfiyesinden Halil oğlu Hamza Efendi tarafından yaptırıldığı anlaşılan yapı, vakfiye tarihinden bir süre önce tamamlanarak ibadete açılmış olmalıdır.

Hamza Efendi, XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın başlarında yaşamış bir müderristir. Tasavvufla ilgilendiği için Hamza Baba olarak da tanınmaktadır. Caminin güneyindeki hazirede bulunan mezar taşı kitabesine göre, H.1045/M.1635-1636 yılında vefat etmiştir.

Mescitten camiye çevrilmiş bir yapı olan Yeni Cami, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve düz tavanlıdır. Kuzey cephesinde ahşap destekli, özgün son cemaat yeri vardır. 1990’lı yıllarda önüne kubbeli bir son cemaat yeri daha inşa edilmiştir. Minare, harimin kuzeybatı köşesinde yükselmektedir. Sıvalı durumda olan bedenduvarları üzerine altta yuvarlak kemerli, üstte ise dairesel formlu iki sıra pencere açılmıştır. Harim, mihraptaki süslemeler haricinde oldukça sade ve süslemesizdir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI