14 Temmuz 2024
Camiler

YAKUP BEY CAMİİ – SINDIRGI – BALIKESİR

    Bölgede çekim merkezini oluşturan diğer cami, Şerif Paşa Camii’nin ve şehri ortadan ayıran Ilıcalı Deresi’nin doğusunda yer alan Yakup Bey Camii’dir.

   Küçük Cami Sokak ile Alacalar Sokak’ın kesiştiği köşede bulunan cami, son yıllarda özellikle kuzey ve batı cephesine yapılan eklemelerle kısmen özgünlüğünü yitirmiştir. Yapı, kareye yakın dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve kuzeydoğusundaki minareden oluşmaktadır. Kırma çatı ile örtülü ve kiremit kaplıdır.

Cepheler sıvalı olduğundan inşa malzemesi anlaşılamamaktadır. Ancak pencere sövelerinde Şerif Paşa Camii’nde olduğu gibi sarımsak taşına yer verilmiştir. Ahşap desteklere oturan kemerlerle dışa açılan özgün son cemaat yeri, sonradan kapatılmış ve kuzeyine ikinci bir son cemaat yeri daha eklenmiştir.

    Yuvarlak kemerli harim giriş açıklığının kilit taşı üzerinde, kabartma bir ay yıldız motifi dikkati çekmektedir. Harim düz ahşap tavanla örtülüdür. Dikdörtgen bir alan içerisindeki yarım daire profilli mihrap nişi, başlıklı plasterlerle çevrelenmiştir ve Şerif Paşa Camii mihrabının neredeyse aynısıdır.

SÜSLEME ÖZELLİKLERİ:

   Mihrabın üzerinde ve duvarlarda bulunan hat levhalarda, Kadrettin 1971 yazısı dikkati çekmektedir. Buna göre, mevcut hat levhaların Kadrettin adlı bir hattat tarafından 1971 yılında yazıldığı anlaşılmaktadır. Şerif Paşa Camii’ndeki benzer hat levhaların da aynı hattat tarafından yazıldığını düşünmek mümkündür.

Harimin ahşap tavan örtüsünün ortasında kare şekilli ahşap bir göbek bulunmaktadır.

TARİHLENDİRME:

Yapıda herhangi bir inşa kitabesi yoktur. Bir kaynakta inşa tarihi 1803 olarak verilmiştir. Ancak bu tarihin neye dayandırıldığı anlaşılamamaktadır. Her iki cami arasında malzeme ve süsleme özellikleri bakımından benzerlikler bulunmaktadır. Bunun yanında Şerif Paşa Camii’nin bulunduğu mahalle Camii Kebir (Büyük Cami), Yakup Bey Camii’nin bulunduğu mahalle ise Camii Cedit (Yeni Cami) olarak anıldığı düşünülürse, Yakup Bey Camii’nin Şerif Paşa Camii’nden hemen sonra yani XIX. yüzyılın ikinci yarısı inşa edildiğini düşünmek daha olası görünmektedir.

KAYNAK: BALIKESİR SINDIRGI İLÇESİ’NDEKİ OSMANLI DÖNEMİ CAMİLERİ