20 Mayıs 2024
Camiler

KADI CAMİİ – ALTINOVA/AYVALIK – BALIKESİR

 Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki tarihi Kadı Camii ( Küçük Cami olarak da bilinir ) Ayvalık’ın en eski tarihi eserlerinden biridir. Kadı Cami Restorasyon çalışmaları başlamadan önce 1400’lü yıllar diye biliniyordu. Caminin yenileme sırasındaki bulgularla anlaşılıyor ki 1300’lü yıllara kadar geçmişinin dayandığı görülmüştür.

   Kadı Camii’nin kitabesi günümüze ulaşmamıştır, bu nedenle ne zaman ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Küçük Cami olarak da anılan yapı, 9.80 x 9.80 metre ölçüsünde kare planlıdır ve sekizgen kasnağın taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Yapımında kaba yontma taş kullanılan cami, sonraki onarımlar nedeniyle özgünlüğünü büyük ölçüde kaybetmiştir.

     Kuzey cephesindeki son cemaat yeri yıkılmış ve yerine betonarme olarak üç kubbeli bir son cemaat yeri eklenmiştir. Ayrıca batıda yer alan oldukça kısa minare, küçük boyutta ve 1953 yılında yenilenmiştir. İçeride, ibadet mekânı alt dikdörtgen, üstte ise yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır. İbadet mekânında mihrap ve minberin mimari bir özelliği bulunmamaktadır.

 Caminin harime giriş kapısının sol tarafındaki bahçe içinde İbrahim Dede’ye ait olduğu söylenen bir mezar bulunmaktadır. İbrahim Dede hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynak: Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli