12 Nisan 2024
Özel Mekanlar

OKUL YAPISI (MEDRESE) – SINDIRGI – BALIKESİR

   Kaynaklarda Sındırgı’da 2 medresenin yanı sıra rüştiye ve iptidai mekteplerin varlığından söz edilmektedir. Bu yapıların birçoğu ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Ancak Şerif Paşa Camii’nin hemen batısında, günümüzdeki Kurtuluş İlkokulu’nun bulunduğu alanda XX. yüzyıl başlarında da bir eğitim yapısının bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim günümüzdeki okul binası çok yakın tarihli olmakla birlikte, okulun bahçe giriş kapısı özgünlüğünü korumaktadır.

    Girişin oldukça özenli ferforje kapısının tepeliğinde, bir güneş kursu içerisinde ince bir işçilikle sene 1327/1909-10 yazılı inşa tarihi dikkat çekmektedir.

    Bahçe içerisinde, ana okul binasının hemen kuzeyinde bulunan küçük yapı da eski okula ait yapılardan biri olmalıdır. Dikdörtgen planlı yapı, kırma çatıyla örtülüdür. İnşa malzemesi olarak köşelerde düzgün kesme taş diğer yerlerde kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Kuzeydoğusu köşesinin daha sonraki yıllarda elden geçtiği ve kısmen değişikliğe uğradığı gözlenmektedir

KAYNAK: Güncel Araştırmalar Işığında SINDIRGI