23 Temmuz 2024
Camiler

RIZAİYE CAMİİ – SINDIRGI – BALIKESİR

   Rızaiye mahallesinde yer alan cami ilçe merkezinin güneybatısında yer alan cami güneyden kuzeye doğru eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş olup son zamanlarda geçirmiş olduğu onarımlarla kısmen özgünlüğünü yitirmiştir. İlk inşasında, kareye yakın dikdörtgen planlı bir harim ve harimin kuzeybatısındaki ezanlık bölümünden oluşmaktadır.

Kareye yakın bir plana sahip olan caminin güneybatısında yer alan minare 30.04.1974 yılında eklenmiştir. Kuzey cephesi çok fazla müdahale gördüğünden gerçekte bir son cemaat yeri olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

    Kırma çatı ile örtülü ve kiremit kaplıdır. Kuzey cephesi çok fazla müdahale gördüğünden gerçekte bir son cemaat yeri olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Harimin düz ahşap tavanının alt kısmı, plastik bir malzeme ile kaplanmıştır. Mihrabı oldukça sadedir.

Yapının en dikkat çekici yeri ezanlık bölümüdür. Halk arasında çan kulesine benzetildiğinden caminin kiliseden çevrildiği düşünülmektedir. Ancak ezanlık bölümü, Anadolu’da birçok camide karşımıza çıkan bir unsurdur.

Süsleme özellikleri;

Yapıda günümüze ulaşan her hangi bir süsleme öğesine rastlanmamıştır.

Tarihlendirme:

Yapının özgün bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak batı cephesinin güney ucunda sonradan yazılan bir kitabede inşa tarihi olarak 1889 yılı verilmiştir. Bu tarihin hangi veriye göre düzenlendiği bilinmemekle birlikte yapının genel plan özellikleri dikkate alındığında XIX. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlemek mümkündür.

KAYNAK: BALIKESİR SINDIRGI İLÇESİ’NDEKİ OSMANLI DÖNEMİ CAMİLERİ