17 Nisan 2024
Camiler

TAŞCILAR (ÇARŞI) MESCİDİ – MANİSA

Taşcılar Mescidi’nin inşa kitabesi yoktur. Boğmaklızade İsmail Efendi tarafından yaptırılan mescit, XVIII. yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır.

Boğmaklızade İsmail Efendi, mahkeme başkâtibi Abdürrahim Efendi’nin oğludur. Babası gibi başkatiplik yaptıktan sonra müderrisliğe yükselmiş ve H.1239/M.1823-1824 yılında vefat etmiştir.

Mescit, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Üzerini tromp geçişli, oval bir kubbe örtmektedir. Yapıya sonradan bazı eklemeler yapılarak doğu cephesine bir çeşme, kuzey cephesine de camekânlı bir son cemaat yeri inşa edilmiştir. Beden duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. Güney cephesinde tuğla ile oluşturulmuş, niş şeklinde bazı kuş evleri vardır. Harim ise oldukça sade bir mekândır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI