5 Mart 2024
Camiler

OBRUK KÖYÜ CAMİ – KARATAY – KONYA

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Obruk Hanı ve onun yanındaki cami 13. Yüzyıl eserlerinden biridir. Yüzyıllara rağmen ayakta kalmayı başarmış olan Obruk Hanı, aynı ismi taşıdığı Obruk Köyü’nün hemen girişinde bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu döneminde ticaret yolları üzerinde kurulan hanlardan bir örneği de Obruk Hanıdır. Obruk Hanı, Konya’yı Aksaray’a bağlayan yol üzerindedir. Plan olarak üstü açık bölüm (avlu) ile kapalı hacimden oluşan klasik Selçuklu hanları şemasına sahiptir. Giriş bölümü iki katlı olarak inşa edilmiş, planın uzun ekseni üzerindeki han kapısının üstü açık mekana (avluya) girilir. Giriş toprakla dolmuştur. Dış cephenin üst katında küçük pencerelerle odalar aydınlatılmaktadır.

Mescid:

Avludan merdivenle ulaşılan bu odalardan en sağda, çok sade taş mihrabı ile Obruk Hanının yegane taş tezyinatına sahip mesciddir. Yakın zamanda restorasyonu biten mescit kırma çatılı, kiremit kaplı çatısı ahşap desteklidir. Minaresi tek şerefeli kalın gövdeli tipik Selçuklu eseridir. Ahşap direkli camiler sınıfına giren mescidin Minberi de ahşaptır. Sade görünümü vardır.

KAYNAK: KONYA KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ