21 Şubat 2024
Camiler

YİĞİTBAŞI DERGÂHI VE HAZİRESİ – MANİSA

Günümüze ulaşmayan Yiğitbaşı Dergâhı’nın inşa kitabesi yoktur. Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi tarafından yaptırılan yapı, XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Daha sonraki yıllarda yapı bahçesine çeşitli definler gerçekleştirilmiştir.

Ahmed Şemseddin Marmaravi, Halvetiye tarikatının Ahmediye kolunun kurucusudur. H.839/M.1435-1436 yılında Gölmarmara’da doğmuştur. İlk öğrenimini babası İsa Halife’den görmüş, daha sonra Alaeddin Uşşaki’nin yanına giderek feyiz almıştır. Tarikatlar arasındaki anlaşmazlıkları bir sonuca bağlaması nedeniyle yiğitbaşı lakabıyla tanınmaktadır. Manisa’ya gelerek çeşitli camilerde irşat görevini sürdürmüş, H.910/M.1504-1505 yılındaki vefatından sonra yaptırdığı dergâhta gömülmüştür.

Yiğitbaşı Dergâhı günümüze ulaşamamış, yerine bugünkü mescit yaptırılmıştır.1970’li yıllarda inşa edilen mescit, sekizgen planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Mescidin yanında yer alan hazirede Ahmed Şemseddin Marmaravi’nin mezarı ile birlikte ailesi ve müritlerinden çeşitli kişilerin olduğu düşünülen mezarlar bulunmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI