22 Mayıs 2024
Camiler

ULU CAMİ – ADIYAMAN

Adıyaman Ulu Cami şehir merkezinde bulunmaktadır. Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım görmüştür. Caminin 1863 tarihinde yaptırıldığını gösteren kitabe minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunmaktadır. Aynı yerde altta kemer içinde bulunan bir başka kitabede caminin 1902 yılında restore edildiği anlaşılmaktadır.

İlk olarak ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemekle birlikte 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırılmış olduğu belirtilmektedir. 1832-1833 yıllarında onarımdan geçirilmiştir. 1890-91 yılındaki depremin ardından bir kere daha tahrip olan cami, minare niş kemerinin içinde yer alan kitabeye göre Kolağası Mustafa tarafından 1895-96’da yeniden yaptırılmıştır. Adıyaman Ulu Camii’nin orijinal mimarisi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Geçirdiği onarımlar ve yeniden inşası neticesinde mimari olarak eklektik bir üslup kazanmıştır

Kaynak: Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bir yanıt yazın