19 Nisan 2024
Türbeler

ABUZER GAFFARİ TÜRBESİ – ADIYAMAN

Abuzer Gaffari kimdir?

Sahabelerden olduğu söylenir. Adıyaman’da savaşırken düşmanlar tarafından şehit edildiği ve buraya gömüldüğü rivayet edilmektedir.

Abuzer Gaffari Türbesi Adıyaman merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Ziyaret Köyü’ndedir. Adıyaman’ın en tanınmış ziyaretgahlarından biridir. Türbenin IV. Murat tarafından Bağdat seferi dönüşünde yaptırıldığı rivayet edilmektedir.

Ziyaret Çayı: Su değirmenlerinin kattığı ayrı bir canlılık ve güzellik, yeşil alanlarının bolluğu, hizmet birimlerinin mükemmelliği ve ziyaret kabristanı ile oldukça gözde bir mekândır. Düğünlerde, sünnetlerde konvoy eşliğinde bu türbeye gelinir; gelin ve damat veya sünnet olacak çocuk ve yakınları sandukanın başında bir Fatiha okuyup dua edip tekrar dönerler.

Abuzer Gaffari Türbesi

Adıyaman‘nın mistik atmosferine eşlik eden Abuzer Gaffari Türbesi, şehre gelen turistler tarafından ziyaret edilmektedir. En çok da dini yerleri ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi görür türbe.
Ziyaret Köyü’nün girişinde bulunan türbe, Hz. Muhammed (s.a.v)’e inanan 10 kişiden biri olan Abuzer Gaffari adına yaptırılmıştır. Abuzer Gaffari’nin gerçek mezarı Medine’nin bir köyündedir. Fakat bir rivayete göre; Abuzer Gaffari Hz. Ömer tarafından Adıyaman’ı fethetmek için gönderilir ve bu zat şu anki türbesinin orada vefat eder. Adıyaman’ın ziyaret edilen noktalarından biri olan Abuzer Gaffari Türbesi, tasavvuf kokan bir atmosferde güzel bir ziyaret olabilir sizler için.

ABUZER GAFFARİ TÜRBESİ / ADIYAMAN – MERKEZ – ZİYARET PAYAMLI KÖYÜ

Adıyaman İlinin 5km kadar doğusunda olan merkez ilçeye bağlı Ziyaret Payamlı Köyünün girişinde türbesi vardır.

Ebu Zer Gıfâri veya Ebu-Zer-i Gaffari olarak da adlandırılan Abuzer Gaffari sahabedendir ve Medine’nin Gazye Köyünde doğmuştur. Gaffari’nin Şam ile Medine arasındaki Rebze Köyünde de bir mezarı vardır. Bu yüzden ülkemizdeki mezarın makam olduğu söylenmektedir. Başka bir bilgiye göre Hz. Ali döneminde bölgeye gelen islam ordularının sancaktarıdır. Başka bir söylenceye göre, Hz. Ömer zamanında İran seferinde savaşa katılan ve Gıfâri kabilesine mensup olan başka bir Abuzer Gaffari olup burada şehit düştüğü ve mezarının burada yapıldığı düşüncesi vardır. İlk Müslümanlardan yedincisi olan Abuzer Gaffari “İki gömleği olan Müslüman sayılmaz” sözü ile ünlüdür. Türbedarın elindeki berat şöyle başlar: “Nezareti Evkafı Hümayunu Mülukanem mülhak evkafından Hısni Mansur’da vaki Ebu Zer’i Gıfari Radyallahü anni bari zaviyesi ahfadından……”Türbe Bağdat Seferi dönüşü IV. Murat tarafından, 1623-1639 yılları arasında yaptırılmıştır. Yanında küçük bir mescit de bulunmaktadır. Mescidin Şeyh Abdurrahman tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. Adıyaman Belediyesi tarafından 2007 yılında türbenin çevre düzenlemesi yapılmıştır

Kaynak: Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bir yanıt yazın