23 Mayıs 2024
Camiler

İĞDECİK KÖYÜ CAMİ – SALİHLİ – MANİSA

Cami Salihli ilçesinin İğdecik köyün merkezindedir.

Eski cami diye halk arasında anılmaktadır. Zira hemen karşı sokağına daha büyük bir cami yapıldığından kullanılmamaktadır.

Kuzeydoğu cephesinde yapıyla bağlantısı olmayan tek şerefeli minaresi vardır. Dikdörtgen planlı harim mekanı kuzeyinde son cemaat yeri vardır. 1957 yılında yenilenmiştir. Camide kırma çatılı üstü kiremit kaplı bir örtü vardır. İç mekan ahşap tavan ile kaplanmıştır. Tavan ortasında ahşap işçiliği güzel olan sekizgen bir göbek süsü vardır. Göbek süsü üç değişik renkle boyalıdır.

Son cemaat yeri duvarında inşaat kitabesi vardır. H. 1283 / M. 1867 yılı yazmaktadır. Yapı malzemesi olarak, yığma taş, moloz taş ve yonu taş kullanılmıştır. Minare kürsüsü düzgün kesme taştan , silindirik gövde kısmı tuğla malzemeden yapılmıştır. Harim mekanında simetrik yerleştirilmiş dikdörtgen pencereler tarafından aydınlatılmaktadır. Güney duvarındaki mihrap gayet sade görünümlüdür. Minber ahşap malzemeden yapılmıştır.

Caminin arka kısmında mezarlık bulunmaktadır. Mezarlıkta 1890 tarihi ile 1930 yılları arasında eski yazılı mezar taşları vardır.

KAYNAK: SALİHLİ TARİHİ ESERLERİ