20 Mayıs 2024
Camiler

YEŞİL İMARET CAMİİ – TİRE / İZMİR

Aydınoğulları yanında Tire’de Osmanlılar dönemine ait eserler de var.
Osmanlı kendisinden önce diğer Müslüman medeniyetlerin süslediği yerlere çok fazla müdahale ederek bu coğrafyaları bozmak istememiş, mevcut eserlere ihtiyaç halinde yenilerini ilave etmiş.
Karahasan Bey Camiinin yakınında yer alan eserin banisi Sultan 2.Murad’ın kumandanlarından Halil Yahşi Bey.
1442 tarihli vakfiyesinde burası ilk başta bir Mevlevi zaviyesi olarak yapılmış.
Tahtakale Çarşısı da bu zaviyeye vakfedilmiş.
Doğu ve batısındaki semahaneler bugüne kadar korunarak gelmiş.
Yahşi Bey Külliyesindeki caminin minaresi de çini süslemeleri ile Tire’de tek olma özelliğini koruyor.
Külliyenin imareti ise bugün ayakta değil.

Aydınoğulları Beyliğine 1426 yılında son veren II. Murat ın kumandanlarından ilk Aydın Sancak Beyi Halil Yahşi Bey tarafından yaptırılmıştır.
1442 tarihli vakfiyesine göre Mevlevi zaviyesi olarak yapılmıştır. Tahtakale çarşısı bu zaviyesinin vakfıdır.
Anadolu da ilk yarım kubbeli zaviyeli cami olarak ün yapan eserin, hareminin doğu ve batısında yer alan semahaneler günümüzde de aynen korunmuştur. Gerek taç kapısı gerek semahane kapıları ağaç oyma tekniğinin en güzel örneklerindendir. Minaresi sonradan yapılarak zaviyeli cami haline getirilmiştir. Renkli çinilerden oluşan minaresi Tire de tek örnektir. Doğudaki imareti bugün ayakta değildir.