21 Mayıs 2024
Hanlar

KATIR HAN – BERGAMA / İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Barbaros mahallesi, Uzunçarşı sokak No: 13 de İstiklal meydanında yer alır. Hanın bulunduğu semtin eski adı At pazarıdır. Kapısının üstündeki kitabeden H 1274- M 1858 yılında Ömer Bey Acemhan ile birlikte yaptırmış olduğu anlaşılmaktadır. Ömer Bey’in Karaosmanoğlu ailesinin ileri gelenlerinden olduğu bilinmektedir. Günümüze Han’ın sadece giriş kısmı gelebilmiştir. Han mevcut durumu itibarıyla tarihi özelliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.
Hanın tarihi yapısını belirleyici kemerli ana giriş kapısı ve birkaç duvar uzantıları dışında orijinal mekânı kalmamıştır. Hanı ayıran briket duvardan hanın mirasçıları tarafından bölündüğü anlaşılmaktadır. Ancak handa yapılan tadilat ve ilavelerde hanın orijinal plan düzenine sadık kalındığı anlaşılmaktadır.
Kapının içinde kaldığı hanın batı kısmına kahvehane yapılmış, kahvehane ile birlikte üç dükkan da iç avluya açılmıştır. Hanın yola bakan cephesinde muhtemelen orijinalinde de var olan ancak bugün yıpranmış olan bir dizi dükkân yer almaktadır. Hanın doğu tarafı, dükkanlar dışında boş bir arsa durumundadır

Bir yanıt yazın