14 Haziran 2024
Hanlar

FAZLIOĞLU (HACI MEHMET PAŞA) HANI – İZMİR

FAZLIOĞLU (HACI MEHMET PAŞA) HANI – İZMİR

İzmir Eski palancılar Çarşısında, bugün 1316. Sokakta bulunan bu hanın kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Ancak İzmire 1671 yılında gelen Evliya Çelebi bu hanın isminden söz etmiştir. Hanın mimari yapısı ve Evliya Çelebiye dayanılarak bu hanın XVII. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Hanın ismi bazı vakfiyelerde geçmektedir. Bu vakfiyelerde de XVIII. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Vakfiyelerde hanın XVIII. yüzyıldaki sahibinin Hacı Mehmet Paşa olduğu yazılıdır. 

Han kesme taş, moloz taş ve tuğladan yapılmış olup, iki katlı dikdörtgen planlıdır. Avlunun kuzeydoğu ve kuzeybatı kanatlarında ikinci katın revakları bulunmaktadır. Ancak hanın büyük bir bölümü Yeni Kavaflar Çarşısının 1928–1929 yıllarında yapılması sırasında bazı bölümleri yıkılmış, günümüze yalnızca yapının güneydoğu cephesi ile aynı cephedeki giriş bölümü orijinal olarak gelebilmiştir. 

Giriş kapısı yuvarlak kemerli olup, bu kapıdan tonozlu bir koridora, oradan da avluya girilmektedir. Koridorun sol kanadında beşik tonozlu üç dükkân, sağında da üst kata çıkışı sağlayan merdiven bulunmaktadır.
r

Bir yanıt yazın