14 Temmuz 2024
Camiler

TAHTALI MİNARE (HAFIZ MUSTAFA PAŞA) CAMİİ – MALATYA

Malatya İli, Mustafapaşa Mahallesi, Halep caddesi üzerinde yer alan 76 pafta, 75 ada, l parselinde kayıtlı, mülkiyeti Hafız Mustafa Paşa Vakfına ait Tahtalı Minare (Hafız Mustafa Paşa) Camii, yuvarlak kemerli demir doğramalı kapı kanatları taş malzeme ile inşa edilmiştir. Avlu giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre H. 1183 (M. 1770-1771) yılında Hafız Mustafa Paşa tarafından inşa edilmiştir. Yine giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede

“Hazreti Hafız Mustafa Paşa -Adl-i ve ata deyi misli Hakka-Banii sani men bea Allah yapdı mecedded camii ziba-Raika düşdü bir güzel tarih- eyleyüb makbul hayrını Mevla sene H. 1183 (M. 1770-1771) tarihi yer almaktadır.

Enine bir düzenleme gösteren cami planı tek mekânlıdır. Son cemaat yeri ve harim bölümünden oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı caminin üzeri kırma çatılı ahşap tavanlı ve kontrplak kaplıdır ve Marsilya tipi kiremitle kapatılmıştır. Son cemaat mahalli çatısını taşıyan beş adet ahşap direk zeminden 50 cm. yüksek bir sekiye oturmaktadır. Harim kısmına giriş kapısı demir doğramadır.

Harim giriş kapısı üzerinde H. 1282 (M. 1865-1866) tarihli bir kitabe yer almaktadır. Harim kısmı kuzeyde altı, güneyde beş, doğuda mahfil katında üç adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Mahfil katındaki pencereler küçük boyutludur. Pencereler içten yuvarlak kemerli, dıştan ise dikdörtgen şekilli söve ve lentoları bulunmaktadır. Caminin içersinde kuzeyde sekiz adet ahşap ayağa oturan ahşap mahfil katı bulunmaktadır. Bu mahfil iki yana doğru U şeklinde uzanmaktadır. Daha sonraki onarımlarda bu şekli aldığı tahmin edilmektedir. Mahfil çıkışı kuzey tarafta bir merdivenle çıkılmaktadır. Cami kerpiç malzeme ile inşa edilmiş ve daha sonradan beton harç kullanılarak sıvanmıştır. Ahşap olan minaresi daha sonraki onarımlar nedeniyle caminin çatısının ortasında kalmıştır. Minareye mahfil katından çıkılmaktadır.

Mihrap ise kemerli bir nişten ibarettir ve üzeri caminin beden duvarlarında olduğu gibi boya ile boyanarak kapatılmıştır. Mihrabın üstünde yer alan kitabede H. 1314 (M. 1896-1897) yılı verilmiştir. Buradan caminin bu tarihlerde onarım geçirdiği tahmin edilmektedir.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ