23 Haziran 2024
Camiler

ŞEYH MÜFTÜ CAMİİ – MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA

Bursa iline bağlı Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunmaktadır.
    Caminin kuzeyindeki harimin giriş kapısı üzerinde yer alan mermer kitabede Şeyh Müftü Camii Şerifi’ nin 1894 – 95 yılında Naib Şefik Bey’ in yardımıyla yapıldığı yazılıdır. Caminin kuzeybatısında yer alan türbenin giriş kapısında Türkçe olarak yazılı levhada türbede yatan kişinin Şeyhmüftü olduğu bildirilmekte ve yaşamı hakkında bilgi verilmektedir.

Cami kuzey – güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Güneyde harim, kuzeyde sonraki bir dönemde inşa edilen son cemaat yeri, batı cephesinin kuzey köşesinde minare yer alır. Ortada dört sütun üzerinde yükselen kubbe, yanlarda düz tavanla örtülüdür. Harimin kuzeyinde altı sütun üzerine oturan mahfil bulunur. Güney duvarda eksende beş cepheli mihrap, iki yanında birbirine simetrik, eş genişlikte birer, doğu ve batı duvarlarında karşılıklı üçer pencere bulunur.

Minare kübik kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minare kesme taştan yapılmadır. Camide ise sütunlar, kemerler, örtü sistemi, mahfil, minber ve vaiz kürsüsü ahşap, mihrap ise mermerdir.