14 Temmuz 2024
Camiler

PEKMEZPAZARI (HACI AHMET, ANALCI, ANALICA) MESCİDİ – KÜTAHYA

Kütahya Mevlevihanesi’nin karşısında, Pekmezpazarı Köprüsü’nün yanında bugünkü Kütahya Belediyesi İşhanı’nın karşısında bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre, Germiyanoğlu Süleyman Şah zamanında, Yusuf oğlu Hacı Ahmet tarafından 1369 yılında yaptırılmıştır. Bu kitabenin Süleyman Şah dönemine ışık tutması yönünden de önemi vardır. 
Kitabe: 
Benâ haze’l-mescidi’l-mübarek fi devleti el Sultan el-a’zâm 
El-âdil Şâh Çelebi halledallahu mülkehu 
Taleben li-merzâtihi li-kavli’n-Nebi aleyhi’s-selâm men 
Beallahu mesciden 
Yebteği bihi echullahi benallahu lehu fi el-Cenneti mislihi 
İbn el-Hac el Haremeyn Hac 
Ahmed bin Yusuf fi muntesifi Şehri’l-muharrem 
Fi Seneti ihdâ ve Seb’ine ve Seb’amiete (771) 1369. 
Mescit kare planlı küçük bir yapıdır. Duvarları taş ve tuğla karışımından yapılmıştır. Kuzeyine tuğladan camekânlı ve oldukça dar üzeri çatılı bir son cemaat yeri eklenmiştir. Minare son cemaat yerinin içerisinde, kesme taştan olup, yenidir. İbadet mekânının üzerini örten kubbe 90 cm. kalınlığındaki duvarlara Türk üçgenleri ile oturtulmuştur. Mihrap yakın tarihlerde üst kısmı dışarı taşkın bir niş biçiminde yapılmış olup, minberi de yenidir. İbadet mekânını örten kubbe göbeğine bir ayet yazılmış, etrafı bitkisel motifli bir bordür ile çevrilmiştir.

Kaynak: kutahyatanitim.tr.gg/Cami-ve-Mescidler.htm

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli