18 Temmuz 2024
Hamamlar

SEYMENLİK HAMAMI – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

Yaklaşık olarak doğu-batı yönünde uzanan ve kabaca dikdörtgen bir şekle sahip olan Seymenlik Hamamı’nın soyunmalığı, doğu kenarı üzerindedir. Aralık mekânından ılıklığa, oradan da sıcaklık mekânına geçilmektedir. Tıraşlık da ılıklığa açılmaktadır. Enine dikdörtgen planlı sıcaklığa açılan iki halvet hücresi ile ılıklık ve tıraşlığın, birer kubbeyle örtülü oldukları anlaşılmaktadır.

Kaynak: Beçin Kazı Notları