24 Haziran 2024
Hamamlar

HALİL YAHŞİ BEY HAMAMI – SELÇUK / İZMİR

İzmir ili Selçuk ilçesinde kalenin batısında, İsa Bey Camisinin kuzeyindeki bir arazide bulunan bu hamamı II.Murat Hanın kumandanı ve emir’i aynı zamanda Aydınoğlu Beyliğine son veren HALİL YAHŞİ BEY yaptırmıştır. . Yapı üslubu Aydınoğulları dönemi, XIII.-XIV. yüzyıl eserlerine benzer. Harap bir durumda olmasına rağmen özelliğini koruyan hamamın duvarları kısmen yıkılmış ve çatlamıştır. Üzeri beş kubbe ile örtülü olan hamamın kubbelerinden ikisi tamamen yıkık durumdadır. 
Kesme taş ve moloz taştan yapılan hamam 18.00×12.00 m. planlı olup, duvarları düzgün sıralar halinde moloz taş ve tuğlanın alternatifli biçimde örülmesi ile meydana getirilmiştir. Kubbelerinde yalnızca tuğla kullanılmıştır.
Hamamın soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Doğu yönünden içerisine girilen hamamın soğukluk kısmı 4.60×4.20 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülüdür. Sıcaklık kare planlı olup, 4.60×4.60 m. ölçüsündedir. Üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. 
Günümüzde hamam harap bir durumdadır.