18 Temmuz 2024
Camiler

SALAHETTİN OĞLU CAMİ – İZMİR

İzmir merkez ilçenin Faik paşa mahallesinin güneyinde ve Temaşalık bölgesinde bulunuyor. Teni sokak numaralarına göre 1030 sokaktadır.
Cami önünde bulunan terastaki merdiven altında SALAHETTİN DEDE ‘ye ait olduğu halk tarafından rivayet edilen bir sanduka mevcut olup bu mahallin kapısı üzerinde “Maşallah 1333” yazısı bir de kitabe vardır.
İzmir müzesinde bulunan eski eser fişlerinde her ne kadar H 1311 (M.1893) yılında Bezzar Ali Efendi tarafından yazılı ise de ; İzmir Tapu Tahrir defterlerindeki kayıtları da bu caminin daha eski olduğu ( Hicri evail-i cümade’l ula 935 ( M. ocak 1529 tarihli bir defterde Faik paşa mahallesi civarında, 38 haneli mahalle-i mescid-i Selattin-zade kaydı geçmektedir. Nihayetinde Recep 983 (m. ekim 1575) tarihli Sığla livası mufassılında da bu mahallenin ve caminin ismi geçmektedir. Bütün bu kayıtlar bize İzmir Faik Paşa mahallesi yakınlarında bir SELATTİN-ZADE ( Selatinoğlu) mescidi ve mahallesi vardır. Sultanın çocukları manasına gelen bu Selattinzade mescidi mahallesi daha sonraları SELATTİN OĞLU mescidi adını almıştır. Kısaca bu eser XVI yüzyıl başlarında ve belki de daha önceki devirlere ait bir Türk eseridir. Ancak birçok defalar tamir görmüş olması dolayısıyla orijinalliği kalmamış ve bu günkü halini almıştır.
Halen tavanı ve minberi ahşaptır. Duvarları taş ve moloz harç karışımıdır. Minaresi 1 ocak 1954 de İzmir’in kuruyemiş tüccarlarından Manisa’lı Ömer Lütfi oğlu Sabri Gül tarafından tuğladan yaptırılmıştır. Mimarı Abdüsselim Yapar dır. Cami halen cemaate açık ve faaldir.

KAYNAK: MÜNİR AKTEPE “ İZMİR YAZILARI” �I��

Bir yanıt yazın