14 Haziran 2024
Camiler

RÜSTEM ÇELEBİ CAMİİ (GÜDÜK MİNARE CAMİİ) – TOKAT

Rüstem Çelebi Mahallesi’nde yer alan ve Güdük Minare Cami adıyla da tanınan caminin banisini ve kesin inşa tarihini veren bir kitabesi bulunmamaktadır. Plan özellikleri ve taşın tuğla ile çerçevelenerek oluşturulan erken dönem cephe süslemeleri içermesi nedeniyle 15.yy.a tarihlenmektedir. Dikdörtgen bir alanı kaplayan cami; ortada büyük bir kubbeyle örtülü kare mekanın, doğu ve batı yönlerde ikişer küçük kubbeli yan mekanlarla genişletildiği bir plan şemasına sahiptir. Ancak bu yan mekanlardan doğu taraftakiler, yapıya sonradan eklenmiştir. Orijinalinde yapı, kare mekana açılan, son cemaat yeri gibi düşünülebilecek batı taraftaki yan mekandan oluşmaktadır. Yan mekanlar, ana mekana ikişer sivri kemerle açılmaktadır. Camideki bütün kubbeler pandantif geçişlidir. Orta mekanı yan mekanlara göre daha geniş ve yüksek tutulmuş yapıda kubbelerin üzeri, sonradan kiremit kaplı bir çatıyla örtülmüştür. Batı cephedeki kapıyla girilen camiyi, batı ve güney cephelerde yer alan pencereler aydınlatmaktadır. Doğu ve kuzey cepheler sağırdır. Harimde güney duvarda basit bir nişten ibaret mihrap yer almaktadır. Ahşap minberi orijinal değildir. Güney cephede yer alan minarenin kare kaidesi çok yüksek tutulmuştur. Sekizgen prizmal gövdesi silindiriğe dönüşerek yükselen tek şerefeli bir minaredir. Camiye adını veren kısa, güdük gövdenin yarısından yukarısı yenilenmiş görünmektedir. Muhtemelen bir depremde zarar görerek onarılmıştır. Minare kaidesiyle caminin güneybatı köşesi arasında, sivri kemerli basit bir nişten oluşan küçük bir çeşme yer almaktadır. Yapının beden duvarları moloz taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Batı cephedeki boşaltma kemerleriyle kubbeler ve minare gövdesinde tuğla kullanılmıştır. Batı cephede değişik biçimlerdeki taşları, tuğla ile çerçeveleyerek cephe süslemesi oluşturulmuştur. Batı ve güney cephe ile minare şerefe altında testere dişi saçak görülmektedir. Giriş kapısı ve çeşme nişinde iki renkli taş kullanımından ibaret süslemeleriyle, süsleme açısından mütevazı bir yapıdır 

Kaynak: Kültür Portalı