18 Temmuz 2024
Camiler

ÜÇLERBEY SERÇELİ CAMİİ – SİVAS

Avlu duvarının dış cephesinde giriş kapısının hemen yanında yer alan Osmanlıca kitabesinden H.1250 (M.1834) yılında yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Kare planlı cami temel seviyesinde iki sıra kesme taş beden duvarında kiklop örgü (mozaik) tekniği ile örülmüş kırma çatılı ve üzeri saç ile kaplanmıştır. 1962 yılında yenilendiği anlaşılan caminin iki gözlü bir son cemaat yeri vardır. Son cemaat yeri sonradan kapatılmıştır. Son cemaat yerinin üzeri mertekli, caminin ibadet mekânının tavanı ise beton tavan şeklindedir.

Camiinin doğu ve batısında üçer dikey dikdörtgen pencere, kuzey ve güney tarafta ise ikişer adet pencere bulunmaktadır. 1962 yılında yapılan mihrapta ve tavanda bir madalyon içinde yer alan alçı süsleme içerisinde kıvrık dal motifleri yer almaktadır. Mihrap, minber ve kadınlar mahfili daha sonraki yıllarda yapılmıştır.

Bahçede harap şekilde bulunan abdesthanesi, kömürlüğü yer almaktadır. Ayrıca camii duvarlarının çeşitli yerlerinde çatlaklar meydana gelmiştir. Rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak onartılması gereken camiinin bugünkü haline 1962 yılında yapılan onarımla geldiği düşünülmektedir. Orijinal mimarisi bozulan cami, 20. yüzyıl mahalle mescitleri şeklinde özelliksiz bir form kazanmıştır.

Kaynak: Sivas Kültür Envanteri