14 Haziran 2024
Camiler

BULGURCU CAMİSİ – İNCESU / KAYSERİ

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Bulgurcu Mahallesi, Adım sokakta bulunmaktadır.
Sağlam ve ibadete açıktı. H.1183/M.1767 yılında inşa edilmiş, H.1341/M.1922 yılında onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri :
Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. Kuzey cephede son cemaat mahali, kuzeydoğuköşede tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.
Cami avlusuna doğu yöndeki yuvarlak kapıdan girilmektedir. Kuzey cephedeki son cemaat mahali altı adet ahşap direk üzerine atılmış ahşap hatıllar ile harimin kuzey duarına binen kuzey-güney istikametinde uzanan ahşap direklerle örtülüdür. Harimin kuzey dış duvarının doğu tarafına bir mihrabiye nişi yapılmıştır.
Harime girişi sağlayan yuvarlak kemerli kapının üzerinde yapının biri inşa diğeri onarım olmak üzere iki kitabesi yerleştirilmiştir. Basık kemerli kapıdan girilen harim 9.80×7.47 m. ölçülerindedir. Harim mekanı ikişerden iki sıra toplam dört sütunla mihraba dik üç sahna bölünmüştür. Orta sahın diğerlerinden daha geniş ve yüksek düzenlenmiştir. Ahşap tavan bindirme tekniğinde, kirişlemesi üstten kaplamalı olarak inşa edilmiştir. Orta sahnın çevresindeki bir sıra ahşap konsol, bu bölüme kademeli bir görünüş kazandırmıştır. Cami içindeki minber, mihrap ve vaaz kürsüsü yakın tarihlerde yenilenmiştir.
Harim mekanı toplam 11 pencere ile aydınlatılmıştır. Yapıda herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin kapısı üzerinde bulunan ve iki mısralık dört satır halinde yazılan inşa kitabesinden yapının Hacı Ahmet tarafından H.1183/M.1767 yılında inşa ettirilmiş olduğu, bu kitabenin altında bulunan ve dört satır halinde yazılmış olan kitabeden de H.1341/M.1922 yılında onarılmış olduğu anlaşılmaktadır. Onarımların hangi bölümlerde yapıldığı hakkında bilgimiz yoktur.
Genel olarak yapının M.1767 yılında inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir.
Kaynak : Kayseri Kültür varlıkları