23 Haziran 2024
Camiler

PAMUKYAZI KÖYÜ CAMİ – TORBALI / İZMİR

İzmir ili, Torbalı ilçesi, Pamukyazı köyü camisi; İzmir Aydın karayolu üzerinde, Torbalıya girmeden hemen sağdadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı , tek minareli , ahşap çatılı bir camidir. Moloz taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa edilen yapıya, yakın dönemlerde betonarmeden yapılmış bir son cemaat yeri ilave edilmiştir. Cami harimi ahşap tavan ve tabana sahip olup, kuzeyinde  ikisi duvara dayalı, ikisi serbest dört ahşap sütün üzerine oturan kadınlar mahfili bulunmaktadır.

Güneyde yer alan mihrap yarım daire şeklinde bir nişe sahiptir. Mihrap nişi içinde yağlı boya ile yapılmış bir perde motifi, üst kısmında alçıdan bir güneş rozeti ve iki yanında Allah- Muhammed isimlerinin yazılı olduğu birer adet madalyon yer almaktadır. Yapının batı cephesinin güneyinde iki adet dikdörtgen açıklıklı pencere, kuzey kesiminde ise yuvarlak kemerli bir pencere bulunmaktadır. Batı duvarı ortasında sekizgen kesitli kaide üzerinde yükselen, tuğla malzemeden örülmüş silindirik gövdeli minare vardır.

Kaynakça: İzmir Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri