24 Mayıs 2024
Camiler

İSABEY CAMİİ – ESKİGEDİZ / KÜTAHYA

15. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen yapı, bugünkü halini 19. yüzyılın sonunda almıştır. Özgünlüğünü yitirmiş olan cami, dikdörtgen planlı, fevkani tarzda inşa edilmiştir. Minaresi taş kaide üzerine ahşaptır.

Ahşap Mescit olarak bilinen yapı, düz ahşap tavanla örtülü yamuk planlı harimi, harimin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri ve harimin kuzeydoğu köşesindeki minareden oluşmaktadır. Fevkani planlı yapı, yol kodunun altında kaldığından doğu cephesi itibariyle tek katlı görünüm kazanmıştır. Alaturka tipi kiremit kaplamalı kırma çatı ile örtülü yapıda cepheler bağdadi duvar üzerine sıvalı ve boyalıdır.
Kuzey cephesinden yandaki parseldeki konuta bitişik yapıda, tüm cepheler 2005 yılı onarımında yenilenmiştir. Bu onarımda ayrıca tüm açıklıklar da yenilenerek günümüze gelmiştir. Doğu cephede yer alan giriş açıklığı ile, son cemaat yerine ulaşılmaktadır. Bu bölümde alt kata inişi sağlayan merdiven yer almaktadır.
Yapının tek şerefeli ahşap minaresi harimin kuzey cephesinde yer almaktadır. Basit madeni korkuluktan oluşan şerefe korkuluklu minarede, şerefe altında birkaç sıra kirpi saçak bulunmaktadır. Konik külahla örtülü minareye giriş harimin kuzey cephesinden sağlanmaktadır.
Harimin kuzeyin de, iki adet serbest ahşap ayakla taşınan kadınlar mahfili yer alır. Mahfil katı doğuda minare gövdesi ile sınırlandırılmış olup yapının formu gibi yamuktur.
Harimde güney cephenin merkezinde yer alan mihrabın iki yanında birer pencereye yer verilmiştir. Ahşap çerçeve ile belirtilmiş, kademeli olarak daralan kavsarası yuvarlak kemer ile sonlanmış olan mihrap süslemesizdir.
Yapıda minber de ahşap malzemelidir. Yan aynalıkta karelerin üç adet üçgen forma ayrılması ile oluşan basit geometrik düzenleme yer almıştır. Köşk bölümü onarım esnasında tamamlanmıştır.
Çıtalı ahşap tavanla örtülü, yamuk formu ile yapı, 2005 yılındaki onarımı ile günümüze gelmiştir. Yapının, 1909 yılında inşa edilmiş olmasına rağmen, 1944 yılı depreminde tamamına yakını hasar görmüş ve 1955’te yeniden yapıldığı bilinmektedir.1970 yılı depreminde tekrar hasar gören yapı bir restorasyon daha geçirmiş ve ibadete açılmıştır.

Kaynak: Kütahya Valiliği

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli