4 Mart 2024
Camiler

LALELİ CAMİ – BERGAMA / İZMİR

İzmir ili Bergama ilçesinde, Viran Kapı yanında bulunan bu cami 1534 yılında yapılmıştır.
Kesme taş, moloz taş ve antik yapılardan getirilmiş taşlardan yapılan cami kare planlıdır. Caminin önünde üç bölümlü, üzeri kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekânı kare planlı olup, üzeri kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. İbadet mekânı altlı üstlü iki sıra halinde pencerelerle aydınlatılmıştır. Ancak bu pencere düzeni yapılan onarımlar sırasında özelliğinden uzaklaşmıştır. Mihrap ve minberi sanat tarihi yönünden bir özellik taşımamaktadır.
Caminin kare planlı, tek kubbeli bir harimi ile, son cemaat yeri vardır. Minare, harime bitişik, kuzeydoğu köşede yer alır. Yapı malzemesi olarak, harim cephelerinde ve minare kürsüsünde düzgün kesme ve kaba yonu taş; son cemaat yeri cephelerinde düzgün kesme taş ve tuğla almaşıklığı görülmektedir. Güney cephede yer alan üst pencerelerin sivri kemerli alınlıklarının içleri, taş-tuğla almaşık olarak örülmüş; kemerler, birer çökertme içine yerleştirilerek sınırlandırılmıştır. Bu çerçeve ile kemer arasında kalan köşeliklerden, kubbe eksenine göre batıda kalanının içi, yatay ve dikey üçlü gruplar halinde yerleştirilen tuğlalarla; kubbe ekseninin doğusunda kalan kemerin köşelikleri ise tuğla ile örülmüş, balıksırtı zikzaklarla doldurulmuştur. Doğu cephesinde yer alan üst pencerenin sivri kemerli alınlığının içi de, güney cephedeki kemer alınlıklarıyla aynı karakterdedir. Son cemaat yerinin yanında bulunan minaresi kare kaide üzerine yuvarlak tuğla gövdeli, tek şerefelidir.  
KAYNAK: BERGAMA BELEDİYESİ
FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA GÜRELLİ

Bir yanıt yazın