21 Haziran 2024
Camiler

AYN-İ ALİ CAMİSİ – MANİSA

Manisa Ayniali Mahallesi’nde bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelememiş, kaynaklarda da ismine rastlanmamıştır. Bu nedenle de banisinin ismi ilk yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Mimari üslubundan XVI.yüzyılda eski mescit üzerine yapıldığı sanılmaktadır.

İlk yerleşim yıllarında zaviye ve tekke olarak yapılmış bir yapının varlığından hatta tekkenin kabristan ile şu andaki cami arasında olduğu Evliya çelebi seyehatnamesinde “ Ayni ali Medresesi evvelce Bektaşi Tekkesi imiş “der. Zaviyeye II: Beyazıt tarafından Saruhanoğlu’nun vakf-ı ammı olan bir çiftlik yer tahsis edilmiştir.

Cami başlangıçta 15. Yüzyılda mescit olarak yapılmış daha sonra miladi 1616 mahalle halkının kalabalıklaşması sebebiyle mescit yetmez olmuş, mescit Seyyid Şemseddin tarafından geliştirilip, minare de ilavesiyle camiye çevrilmiştir. ( Gökçen, 1946 , sh.43)

Cami kesme taştan, yatay tuğlalı kare planlıdır olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yeri yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan dört sütunun taşıdığı üç bölüm halindedir. Bu bölümlerin üzerleri küçük kubbelerle örtülmüştür. Giriş kapısının iki yanına da birer küçük niş yerleştirilmiştir. İbadet mekânında bezeme yönünden bir özelliği bulunmamaktadır. Son cemaat yerinin doğusundaki minare taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

KAYNAK:İSLAMİ FORUMLAR