14 Temmuz 2024
Camiler

HASBEY DARÜLHUFFAZI VE MESCİDİ – MERAM / KONYA

Hasbey Darülhuffazı ve Mescidi, Konya’nın mesire yeri olan Meram’da Tavus Baba sırtlarındadır. 1982’de tescil edilen yapı, Karamanoğlu II. Mehmed (1402-1424) dönemine ait. Hacı Hasbeyoğlu Mehmed’in adını taşıyor. Hatıpoğlu Camii ve “Tavusbaba Camii” olarak da adlandırılıyor. Sanat tarihçisi Dr. Hasan Özönder, kitabesiyle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Kitabesi kuzeyde yeralan ana kapısının üzerinde, altında celi hat ile “Ah el-mevt” ibaresinin yer aldığı rumîlerle süslü zemindeki Arapça metnin etrafını çevreleyen kuşakta Türkçe şu cümleler okunuyor:

“Dileriz bende gelenden hayrile/

Gele bende gönlüni şâd eliye/

Her ki ister ise bünyâd eyliye/

Hacı Hasbey-oğlu yâd eyliye”.

Ferah ve geniş mescid, kesme taşlarla yapılmış, diktörtgen planlı. Üzerini örten düz damı, sekiz adet ahşap direk yüklenmiş. İçerisindeki iki sıra sütunla üç sahra ayrılmış. Mihrap nişi dışa taşkın. Sade bir mihrap ve minberi var. Son cemaat mahalli kuzeyde; örtüsü altı ahşap sütuna dayandırılmış.

DARÜLHUFFAZ (HAFIZ OKULU)

Mescidin doğu bitişiğinde gayet zarif olarak yapılmış küçük bir Darû’l-Huffâz var. Asırlar boyunca binlerce hâfız yetiştirmiş. Kare plânlı, kesme ve yontma taşlarla inşa edilmiş. Üzeri, taş örtülü küçük bir kubbe ile örtülü. Batı duvarında mescide geçişi sağlayan küçük bir kapı var. Esas kapısı, doğuda. Sivrice tonozlu bir niş durumunda olan bu kapı, zarif, yivli taş sütuncelerle süslenmiş. İki yşanmda yer alan bu süs sütunceleri, istelaktitlerle zenginleştirilmiş taş mihrabı, yapının mescid olarak da kullanıldığını gösterir. Mescid hanımlar için ayrılmıştır. Bu mamureye bağlı olarak hafız okulunun aşağısında Hasbey Hamamı vardır. Son mütevellisinden dolayı Hatıpoğlu Hamamı diye de anılır.

Kaynak: PUSULA