14 Temmuz 2024
Camiler

KALEKAPISI (RAMAZAN ŞEMSEDDİN) CAMİİ – ANKARA

   Kale Mh. Kale Kapısı Sk. Altındağ Ankara adresinde bulunur.

Kalenin saatli dış kapısı (Hisar Kapısı) nden; Dışkale içine girince, biraz ilerde, Kalekapısı Sokak üzerinde, solda bulunur. Kitabesi ve vakfiyesi yok. 17.yy’da inşa edildiği söylenir. Duvarlarının alt kısmı taşla, üst kısmı da kerpiç ile örülerek yapılmış. Çatısı alaturka kiremit ile kaplı. Kuzeydoğu köşesinde çatıdan yükselen kısa bir ahşap minaresi vardır. Son cemaat yeri yok. Kapısı kuzeydoğuda. Doğu cephenin iki köşesi pahlı. Orijinal hali ile; doğuda altta üstte üçer, güneyde ve batıda iki alt üç üst penceresi varmış. Harim dikdörtgen planlı. Kuzeyinde mahfel bulunuyor. Tavanın ortasında ahşap bir süsleme var. Mihrabı ve minberi çok sade. 1956 ve 1984 de onarılmış ve mescidin bütün orijinalliği yok edilmiş. Onarılmış olan mescidin; kıble duvarında altta iki üstte üç, batıda altta iki üstte bir pencere var. Kuzeyi de sağır.

  Mescidin güneydoğusunda bir çeşme var. Kesme Ankara taşından yapılmış. İki yanında basit sütunceler var. Kitabesi sökülmüş ve kaybolmuş. Yalağı yol kaplaması altında kalmış veya sökülerek başka bir yere atılmış. Çeşmenin aynası boş ve basit. Suyu belediye tarafından çok seneler önce kesilmiş. Tamamen terkedilmiş olup, çok bakımsız durumda iken restorasyon ve genel bakım yapılarak şu an kullanılır duruma getirilmiştir.

 Kalenin saatli dış kapısı (Hisar Kapısı) ndan Dışkale içine girince, biraz ilerde, Kalekapısı Sokak üzerinde, soldadır. Kitabesi ve vakfiyesi yoktur. 17.yy’da inşa edildiği söylenir. Duvarlarının alt kısmı taşla, üst kısmı da kerpiç ile örülerek yapılmıştır. Çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Kuzeydoğu köşesinde çatıdan yükselen kısa bir ahşap minaresi vardır. Son cemaat yeri yoktur. Kapısı kuzeydoğudadır. Doğu cephenin iki köşesi pahlıdır. Orijinal hali ile; doğuda altta üstte üçer, güneyde ve batıda iki alt üç üst penceresi vardı. Harim dikdörtgen planlıdır. Kuzeyinde mahfel bulunur. Tavanın ortasında ahşap bir süsleme vardır. Mihrabı ve minberi çok sadedir. 1956 ve 1984 de onarılmış ve mescidin bütün orijinalliği cahilce mahvedilmiştir. Onarılmış olan mescidin; kıble duvarında altta iki üstte üç, batıda altta iki üstte bir pencere vardır. Kuzeyi sağırdır.

Yapının diğer adı Kale Pazarı Camii’dir. Moloztaş yığma temel üzerine tuğla yığma yapıdır. Kırma çatılı, Marsilya kiremitli, geniş saçaklıdır. Doğu duvarında kesme taştan, üçgen alınlıklı çeşme bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı, doğusunda ahşaptan küçük minaresi yer alır. Caminin doğu duvarında kesme taştan, üçgen alınlıklı, yanları sütunce çıkıntılı çeşme yer almaktadır. Camii, eski temellerinin üzerine 1954-56 yıllarında yeniden yapılmış olup, son cemaati de yenidir. Kadınlar mahfili kuzeyde yer almıştır. Mahfil hizasında ve altta dikdörtgen ve çift kanatlı pencereler ile aydınlatılmıştır. Ahşap tavanın ortasında; içi rozetlerle süslü altıgen rozet bulunmaktadır. Alçı mihrabı ve ahşap minberi yenidir. Girişi kuzeyden sağlanmıştır.

KAYNAK: BASINDAN /WOW TURKEY

Bir yanıt yazın