30 Mayıs 2024
Ören Yerleri

ARKAİK DUVAR & HEREDOT DUVARI – FOÇA / İZMİR

Son dönemdeki kazılarda Foça nın Arkaik dönemde 5 km. uzunluğunda surlara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Maltepe Tümülüsü tepesinde yapılan kazılarda İ.Ö.590-580 yıllarına tarihlenen sur duvarları bulunmuştur. Heredot bu duvarlardan sıkça bahsettiği için Heredot Duvarı olarak anılmaktadır. Payanda duvarın yanında yer alan 4m. genişliğindeki boşluğun kent kapısı olduğu saptanmıştır. Kazılarda çıkarılan Pers ok ve mızrak uçları, kırık amphoralar eski mancınık gülleleri İ.Ö.546 da büyük bir savaş olduğunu göstermiştir. Pers Komutanı Harpagos un ordusuyla Phokaialılar arasındaki savaş, Harpagos un zaferi ile sonuçlanmıştır .

Bir yanıt yazın