23 Haziran 2024
Camiler

CÜNEYT BEY CAMİ – MENDERES/ İZMİR

Cüneyt Bey Sokağı ile Doğan Sokak ın kesiştiği noktada yer alan Cüneyt Bey Camisi, hamam ve medreseyle birlikte bir külliye oluşturmasına karşılık, diğer iki yapı günümüze ulaşamamıştır. Kare planlı cami, üzeri kubbe ile örülü bir harim, kuzeyindeki üç birimli son cemaat yeri ve harimin kuzeybatı köşesindeki minareden oluşur.
Kitabesinin bulunmaması nedeniyle inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen cami, kaynaklarda ve arşiv kayıtlarında (İmaret-i Cündi Bey bin Aydın), (İmaret-i Cüneyd Bey bin Aydın) adıyla geçmektedir. Araştırmalar ışığında caminin inşa tarihinin 14. yüzyıl sonu ile 15. yüzyılın ilk çeyreği olduğu sanılmaktadır. 1990 yılında mahalli bir dernek tarafından yapılan onarımda orijinal dokusunu kaybeden Cüneyt Bey Camisi, 1991 ve 1994 yıllarında da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Restorasyonlardan sonra caminin kalan tek özgün unsuru dış mihrabıdır.