23 Temmuz 2024
Camiler

HACI DERVİŞ CAMİİ – DARENDE / MALATYA

İl: Malatya

İlçesi: Darende

Bulunduğu Yer: Köy :-Mahalle: Hacı DervişMevkii

Kategorisi: Dinsel ve Kültürel Yapılar

Tescil Durumu: 28.11.2007/655

Koruma Derecesi: 2. Grup Yapı

Yaptıran: Hacı Derviş Zade Mehmet Mevlit Efendi

Yapım Tarihi: H. 1307 (M. 1889 -1890)

Mimari Çağı: Osmanlı

Kadastral Durumu:Pafta:K38-C3Ada:417Parsel:2

Hacı Derviş Camisi’nin giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre cami, H. 1307 (M. 1889 – 1890) tarihinde Hacı Derviş Zade Mehmet Mevlit Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kareye yakın dikdörtgen planlı cami, bir avlu içerisinde yer almaktadır. Avlu içerisinde tuvaletler ve sonradan eklenmiş kömürlük ve çeşitli amaçlarda kullanılan yapılar vardır. Batı tarafta iki gözlü, kısa tutulmuş kare formlu ayaklar üzerine oturan basık yuvarlak kemerli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri üzerinde sonrada yapıldığı anlaşılan kare panolar içinde düzensiz bir sıralama ile yapılmış, bu panolar içerisinde ayetlere yer verilmiştir. Düz damla örtülü caminin üzeri daha sonraki dönemlerde beşik çatılı şekilde düzenlenmiş ve üzeri sac ile kaplanmış, duvarlar ise içten ve dıştan beton sıva ile sıvanmıştır. Üç yönden ikişer tane dikdörtgen formlu basık yuvarlak kemerli pencerelere yer verilmiş, pencerelerin kemer ve söveleri yontu taş malzemelidir. Camiye basık yuvarlak kemerli bir kapı ile girilir; kapı zeminden yüksekte tutulmuş ve iki basamakla camiinin içerisine girilmektedir. Yine giriş kapısının üzerinde bir selvi motifi yer alır. Harim kısmını dört yönden kemerler ile ortada kare formunda düzenlenmiş bir ayağa bağlanmıştır. Mihrap taştan ve basit bir nişten oluşmaktadır. Minber ahşaptan ve yan aynalıklarında bitkisel süslemeler kullanılmıştır. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Yapı 590 m2parsel üzerine inşa edilmiştir

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri – Page 355