18 Temmuz 2024
Camiler

HACI MÜŞRİF CAMİİ MİNARESİ – DARENDE / MALATYA

İli: Malatya

İlçesi: Darende

Bulunduğu Yer: Köy :-Mahalle: ZaviyeMevkii

Kategorisi: Dinsel ve Kültürel Yapılar

Tescil Durumu: 20.01.1983/A-4047

Koruma Derecesi: 2. Grup Yapı

Yaptıran: Abidin Paşa

Yapım Tarihi: H. 1170 (M. 1755)

Mimari Çağı: Osmanlı

Kadastral Durumu: Pafta:K38-C3Ada:141Parsel:2

Minare; Darende İlçesi, Zaviye Mahallesindedir. Kesme taş malzemeli minare, kare kaideden üçgen pandantiflerle Onaltıgen gövdeye geçilmektedir. Gövde üzerinde iki kuşak vardır. Tek şerefeli minarenin şerefe korkulukları ve sivri külah âlemi yıkılmış ve 28.04,2005 tarih ve 563 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Kayıtlara göre 1755 yılında Abidin Paşa tarafından yaptırılmıştır

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri – Page 356