23 Temmuz 2024
Camiler

BÜYÜK (NEVRUZOĞLU) CAMİ – KÂZIMKARABEKİR – KARAMAN

Karaman Kâzımkarabekir ilçesinde bulunan Büyük Cami’nin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Ancak, mimari yapısından Karamanoğulları döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır.  Enine planlı ve ilçeye özgü taşla yapılmıştır. Üst örtüyü tutan silindir ve kare formlu sütunlar, kıble duvarına üç paralel sahın halinde uzanmaktadır. 14. Asırda yapıldığı tahmin edilmektedir. Anadolu Türk çini sanatının 15. Asra kadar olan en güzel örneklerini toplamıştır.
Cami dikdörtgen planlı bir yapı olup, yöreye özgü taştan yapılmıştır. İbadet mekânının içerisi taş payelerle üç sahna bölünmüştür. Bu payeler toprak damlı üst örtüyü taşımaktadır. Son cemaat yeri altı taş kaide üzerindeki yedi ahşap sütunlu olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Minber sıratlı mozaik tekniğinde geometrik bezeli çinilerle kaplıdır. Mihrap çevresi de altı köşeli çinilerle bezelidir.

Büyük Camii, Nevruzoğlu Camii, Gaferiyat Camii gibi isimlerde alan Kâzımkarabekir Ulu Camii, Karamanoğulları döneminde, 14. Yüzyılda bir vakıf eser olarak inşa edilmiştir. Taş malzemeden inşa edilen cami dikdörtgen planlıdır. Yapı, etrafı kapatılmış bir son cemaat yeri ve bu birime eş ölçülerde, mihrap duvarına paralel dört sahından oluşmaktadır. Sivri kemerlerle geçilen sahınların meydana getirdiği harim kısmının üzeri içten ahşap tavan dıştan ise kırma çatı ile örtülüdür. Mihrap önündeki sahının orta kısmında basit tarzda yapılmış bir tavan göbeği bulunmaktadır. Yapının Selçuklu geleneğini sürdüren çini mozaik mihrabı oldukça dikkat çekicidir. 13. Yüzyıl özelliklerine haiz olan mihrapta geometrik motifler görülmektedir. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare kesme taş malzemeden inşa edilmiş olup tek şerefelidir.

Cami şu an kullanılmaktadır. Yapılan restorasyonda büyük ölçüde özelliğini kaybetmiştir.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI