20 Temmuz 2024
Camiler

EKİNHİSARI (EBUBEKİR AĞA ) CAMİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili, Tire ilçesi Duatepe mahallesinde yer alan eser Osmanlı dönemi eseridir. Ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı net olarak bilinmeyen yapı, özelliğini tamamen yitirmiş yeni yapı görünümündedir.
Harim kısmı boyuna dikdörtgen planlı olup, üzeri düz ahşap tavan, üstü alaturka kiremit kaplı kırma çatı örtülüdür. Kıble duvarında sivri kemerli mihrap yer alır. İç mekan güney duvarında iki üst, kuzey duvarında bir üst, batı ve doğu duvarlarında ise üçer alt, üçer üst pencereler ile aydınlatılmaktadır. Harimin kuzeyinde bir ayak tarafından desteklenen kadınlar mahfeli yer alır. Bu bölüme çıkış son cemaat yerinde bulunan merdiven ile sağlanır. Harimin güney duvarındaki dışa taşkın mihrap yeri ilgi çeker. Ayrıca bölümün kuzey batı köşesinde minareye giriş kapısı vardır. Minare yapının kuzey batı köşesinde yer almakta olup yeni yapılmıştır. Sekizgen kaideli, şerefe altı mukarnaslı, üstü külahlıdır.
AYRICA ilgi çekici olan camiye bitişik olan Agia Kiryaki Şapeli vardır. Tirenin Ekinhisarı kesimindeki küçük kilise daha çok Agia Kiryaki Şapeli olarak anılmaktadır. Şapel, Bademiye (Değirmendere) semtindeki Hıristiyanların ibadeti için yapılmıştır. 
Kubbeli ve oldukça küçük olan ibadet mekanı, Ekinhisarı Camiine (Ebubekir Ağa Cami) doğudan bitişik durumdadır. 
Bu konum, İslam mabedi ile Hıristiyan ibadet mekanının yan yana yıllarca birlikteliğini ifade etmesi bakımından oldukça değerlidir. Ebubekir Ağa Mescidi 1985 yılında yıkılıp tekrar temelden minareli olarak inşa edilmiş olsa da iki ibadet mekanı birlikteliklerini hala sürdürmektedir. Şapelin önünde bir çeşme yer almaktadır.

Bir yanıt yazın