14 Temmuz 2024
Camiler

İBRAHİM ÇELEBİ CAMİ – MANİSA

İbrahim Çelebi Camisi, inşa kitabesine göre I. Süleyman döneminde, H.956/M.1549 yılında inşa edilmiştir. Yapının banisi İbrahim Çelebi’dir. Kitabeden, cami ile birlikte bir de medrese yaptırdığı öğrenilmekteyse de bu yapı günümüze ulaşamamıştır.

İbrahim Çelebi, Karamanizade Emre Hoca’nın oğludur. Defterdar Mahmut’un da babasıdır. Müderris ve kadı olan İbrahim Çelebi, Şehzade Mehmed’in Manisa’da bulunduğu sırada onun defterdarlığını yapmıştır. Daha sonra çeşitli yerlerde kadılık görevlerinde bulunmuş ve 1559 yılında, Hac yolculuğu sırasında Halep’te vefat ettiği için camiinin kuzeydoğu köşesinde kendine yaptırdığı türbe boş kalmıştır.

Cami, kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Harimin kuzeyinde üç birimli bir son cemaat yeri vardır. Batı cephesinin kuzey ucunda minare, doğu cephesinin kuzey ucunda ise camiye bitişik, küçük bir yapı bulunmaktadır. Bu küçük yapının özgünde türbe olarak inşa edildiği; fakat İbrahim Çelebi’nin Halep’te ölmesi üzerine farklı amaçlarla kullanıldığı düşünülmektedir. Caminin beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Harim, duvarlar ve kubbe kasnağı üzerine açılmış çok sayıda pencere vasıtasıyla aydınlanmaktadır. Caminin ahşap minberi, özgün bir kuruluş olmasının yanı sıra bir usta kitabesinin bulunmasıyla da önemlidir. Minber kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre eser, Marangoz İlyas tarafından H.983/M.1575-1576 yılında tamamlanmıştır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI