21 Şubat 2024
Camiler

CARULLAH BİN SÜLEYMAN CAMİİ – EMREKÖY – KULA / MANİSA

      Emre köyünde bulunan camii, inşa kitabesine göre Carullah Bin Süleyman tarafından 954 H. / 1547 – 1948 M. Yıllarında yaptırılmıştır. Bahçesindeki yakın tarihlere ait bazı mekânların yerinde bir zamanlar medrese odaları olduğu rivayet edilmektedir. Carullah Bin Süleyman Camii’nin güneyinde bir çeşme, güneydoğusunda 16. yüzyıla ait bir hamam kalıntısı mevcuttur. Bütün olarak bakıldığında, eskiden burada bir külliyenin varlığından söz etmek mümkündür. Adını Yunus Emre’den alan, onun ve hocası Tabduk Emre’nin birlikte yattığı türbeyi bünyesinde barındıran, yerleşimi eski bir köyde böyle bir külliyenin var olduğu yadırgatıcı değildir. Cami kapı kemerinin üzerinde inşa kitabesinde “ Bu şerefli cami ve yüce makamın banisi, güzellikler ve hayırlar sahibi Carullah Bin Süleyman’dır. Sene 954 H. (1547 – 1548 M.) Yine cami içinde bulunan kitabeden 1808 – 1809 Yılında Şehzade Abdurrahman Efendi’nin Camideki resimleri yaptığı anlaşılmaktadır. Camideki resimlerde sık rastlanan manzara tasvirleri ve üç ile altı kat arasında değişen apartmanların resmedilmiş olması ilginçtir. Camide en yaygın süsleme konusu olarak karşımıza çıkan natürmortların bazıları ilk bakışta tekrar gibi görünse de, bu kompozisyonların hiçbiri diğerinin aynısı değildir. Örneklerde başarılı çizgiler görülmekle birlikte hepsi iki boyutludur. Şimdiye kadar       Anadolu’da duvar ressamı olarak imzası bulunan iki sanatçı tanınmaktadır. Zileli Emin ve Ali Miralaygil. Bu durum da Kula’nın Emre köyündeki Carullah Bin Süleyman Camisinde adına rastladığımız Şehzade Abdurrahman Efendi, Anadolu’daki ismi zikredilen ressamların üçüncüsü olmaktadır ve bu yönüyle önem taşır. Daha önemlisi bu hususta Anadolu’daki ismi zikredilen ressamların içinde en erken tarihli imzaya sahip olanıdır. Ayrıca cami içerisinde bulunan hat sanatı eserler de Hattat Banazlı Mehmet Demni’ye aittir.

   Natürmortlarda karanfil, lale, gül gibi çiçekler ile nar, armut, üzüm, çam fıstığı kozası, kiraz gibi meyveler sık olarak kullanılmıştır.

KAYNAK: KULA BELEDİYESİ