21 Mayıs 2024
Bedestenlar

YUSUF PAŞA BEDESTENİ – DARENDE / MALATYA

        Darendeli Yusuf Paşa; Osmanlı Padişahlarından Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774) döneminde yaşamıştır. Urfa valisi iken Urfa’da bir medrese ve hayrat tesis etmiştir. Bazı kaynaklar, Yusuf Paşanın 1761’de vefat etmiş olduğunu kaydeder.

        Bedesten dikdörtgen planlı olup, Osmanlı döneminde yapılmış, kapalı çarşı planını yansıtmaktadır. Yusuf Paşa Bedesteni iki bölümden ibarettir. Güneydeki bölümün batı duvarı iki metre kadar dışarı taşmış vaziyettedir. Bu nedenle kuzey bölümden iki metre geniştir. Yapının dış duvarları muntazaman kesme taş¸ iç duvarları ve tonoz örtüsü moloz taştandır. Eskişehir mevkiinde bulunan Bedesten, aynı zamanda Darende’nin en eski çarşı merkezlerinden olup, içerisinde 36 adet dükkan bulunmaktadır.

Yapıya üç kapıdan girilmektedir. İki kapı tonozlarla dışa çıkıntı yaparak hem dükkân sayısını çoğaltmakta, hem de yapıya hareketlilik sağlamaktadır. Yapı 2911 m2 alan üzerindedir. Yapının iç duvarları, kesme taş; örtü sistemi, moloz taştır. Avlu üstü açık, dükkân üzerleri beşik tonozludur. Alanda 05- 20.11.1997 tarihleri arasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. 27.12.2005 tarih ve 1325 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden 2005 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce restorasyonu yapılmıştır.

Kaynak: Darende Kaymakamlığı