14 Temmuz 2024
Medreseler

KARAPAŞA MEDRESESİ – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

Karapaşa Medresesi: Beçin kentinin güneyinde kent surları dışındadır. Örtüsü ve cepheleri harap durumdaki yapının duvarlarının da ancak bir kısmı ayaktadır. Açık avlulu medreseler grubu içinde tek katlı ve tek eyvanlı şemaya dâhil ettiğimiz yapı, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Doğu ve batı kenarında üçer öğrenci hücresi vardır. Moloz taşla inşa edilen medresenin kent surları dışında yer alması, geç bir tarihte muhtemelen XV. yüzyılın ilk yarısı içinde inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir

Kaynak: Milas Belediyesi