24 Mayıs 2024
Camiler

ULU CAMİİ – DARENDE / MALATYA

Malatya Darende ilçesi, Zaviye Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’nin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Dulkadiroğulları zamanında, XIV. yüzyılda yapıldığı ileri sürülmüşse de bu iddia kesinlik kazanamamıştır. Caminin doğu ve kuzey duvarları ve minaresi dışında, günümüze gelememiştir. Kalıntılarına dayanılarak caminin kesme taş ve moloz taştan dikdörtgen planlı olduğu anlaşılmaktadır.

İbadet mekânı içerisindeki payelerle beş sahına ayrılmıştır. Bu camiden günümüze gelebilen minare kesme taştan olup, kare kaide üzerine yuvarlak gövdelidir. Alt bölümü sekizgen, üst bölümü on altıgen olan gövdenin ortasına bir de taş kuşak yerleştirilmiştir. Tek şerefeli olan minarenin külah kısmı da yıkılmıştır. Kendi haline terk edilen cami bir süre depo olarak kullanılmış, daha sonra Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından restore edilmiş ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Bugünkü caminin üzeri geniş bir çatı ile örtülmüş önüne de yuvarlak kemerli bir son cemaat yeri eklenmiştir

Caminin orijinal mimarisi ortadan kalkmış, yalnızca minaresi sağlam vaziyette durmaktadır. Cami 1980 – 1981 yıllarında, halk tarafından kesme taştan tekrar inşa edilmiştir. Yapı 450 m2 alan üzerindedir. Cami dikdörtgen planlıdır. Gününün orijinalliğini koruyan minare, kare kaide üzerine oturan sekizgen, ongen ve silindirik gövde ile kademe arz etmektedir. Malzeme kesme taştandır. 05.01.1996 tarih ve 2376 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden minaresi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce onarılmıştır. Cami, sonradan esaslı onarımdan geçirmiştir. Yapı 6564 m2 parsel üzerine inşa edilmiştir

Kaynak: Kültür Portalı