21 Haziran 2024
AVRUPA GEZİLERİM

MOSTAR’DAN – SARAJEVO’YA RESİMLER / BOSNA HERSEK

SARAYBOSNA – BOSNA HERSEK

Saraybosna, 2007 yılı sayımlarına göre 619.030 kişilik nüfusuyla Bosna-Hersek’in başkenti ve en büyük kentidir. Saraybosna, ayrıca Bosna-Hersek Federasyonu’nun ve fiilî başkenti Banyaluka olan Sırp Cumhuriyeti’nin de hukukî başkentidir. Saraybosna Kantonu’nun da merkezidir.

Saraybosna, Bosna Hersek’in siyasi, mali, sosyal ve kültürel merkezidir ve eğlence, medya, moda ve sanat alanlarında bölge çapında etkiye sahip, Balkanlar’daki önemli bir kültür merkezidir.

Uzun dinsel ve kültürel çeşitlilik geçmişinden dolayı Saraybosna bazen “Avrupa’nın Kudüs’ü” veya “Balkanların Kudüs’ü ” olarak anılır.  Aynı mahallede cami, Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi ve sinagogu bulunan birkaç büyük Avrupa şehrinden biridir.  Bölgesel bir eğitim merkezi olan şehir , bugün Saraybosna Üniversitesi’nin bir parçası olan Balkanlar’ın İslami bir medrese şeklindeki ilk yüksek öğrenim kurumuna  ev sahipliği yapmaktadır .

Bölgedeki yerleşim tarih öncesi dönemlere kadar uzanmasına rağmen, modern şehir 15. yüzyılda bir Osmanlı kalesi olarak ortaya çıktı.  Saraybosna, tarihi boyunca birçok kez uluslararası ilgi gördü. 1885’te Saraybosna, San Francisco’dan sonra şehrin içinden geçen tam zamanlı bir elektrikli tramvay ağına sahip Avrupa’nın ilk şehri ve dünyadaki ikinci şehirdi.  1914’te, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın yerel Genç Bosnalı aktivist Gavrilo Princip tarafından öldürüldüğü yerdi ve Birinci Dünya Savaşı’nı ateşledi ve Avusturya-Macaristan’ı da sona erdirdi. Bosna’da hakimiyet kurdu ve Yugoslavya Krallığı’nın kurulması ile sonuçlandı. Daha sonra, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, İkinci Yugoslavya içinde Bosna Hersek Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulması, Saraybosna’nın, ardından kurucu cumhuriyetin başkentinin büyük bir genişlemesine yol açtı ve bu, 1984 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmasıyla sonuçlandı. şehir. Bununla birlikte, Yugoslav Savaşları’nın başlamasından sonra, Nisan 1992’den Şubat 1996’ya kadar 1425 gün boyunca şehir, Bosna Savaşı ve Yugoslavya’nın parçalanması sırasında modern savaş tarihinin en uzun başkent kuşatmasını yaşadı.

Saraybosna geçiren olmuştur savaş sonrası yeniden yapılanma ve bir hızlı büyüyen şehir içinde Bosna Hersek.  Gezi rehberi serisi Lonely Planet, Saraybosna’yı dünyanın en iyi 43. şehri seçti  ve Aralık 2009’da Saraybosna, 2010’da ziyaret edilecek ilk on şehirden biri olarak listelendi. 2011’de Saraybosna oldu 2014 Avrupa Kültür Başkenti aday gösterildi ve 2019’da Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali’ne ev sahipliği yaptı.  Ekim 2019’da Saraybosna, UNESCO Yaratıcı Şehir olarak belirlendi kültürü geliştirme stratejilerinin merkezine yerleştiren ve dünyanın on sekiz Film Şehri’nden biridir. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük ikinci Yahudi mezar kompleksi olan neredeyse 500 yıllık bir alan olan Eski Yahudi Mezarlığı adlı UNESCO geçici bir anıt var. UNESCO, “Farklı yönetim ve kurallar altında iki veya daha fazla farklı itirafın bir arada var olmasının ebedi kanıtı ve karşılıklı saygı ve hoşgörünün kanıtıdır” diyor.

Adı Saraybosna Türk isim türetilmiştir saray “saray” veya “konak” anlamına gelen (gelen Pers Saray , سرای , aynı anlam); akademi, sona eklenen evo’nun kökeni konusunda ikiye bölünmüştür.

Bir teori, ilk olarak 1455 yılında kaydedilen Osmanlı Türkçesi saray ovası teriminden gelebileceğidir.

Ancak, Türk kelimelerden yaptığı Dictionary, Abdulah Skaljic savunuyor evo biten daha muhtemel yaygın gelen sahip olmaktır Slav eki evo Türk biten dan daha yer isimleri belirtmek için kullanılır yumurtaların . Saraybosna isminin ilk sözü, Firuz Bey tarafından yazılan 1507 mektupta olmuştur.  sırasında resmi adı Osmanlı yönetiminin 400 yıllık olduğu Saraybosna Çağdaş Türkçe Kentin adı kalır ( “Bosna Sarayı”).

Saraybosna’nın birçok takma adı vardı. En erken olduğunu Seher terimi İsa Bey Ishaković o yap- “şehir” (için Türk olduğunu gidiyordu kasaba tanımlamak için kullanılan Şehir Pers gelen sırayla,) Şahr ( شهر , “şehir” anlamına gelir). Saraybosna geliştikçe, İslam dünyasındaki diğer şehirlerle, yani “Kuzey Şam” ve “Avrupa Kudüs” ile yapılan karşılaştırmalardan çok sayıda takma ad geldi; ikincisi en popüler olanıdır.

COĞRAFYA

Saraybosna üçgen şeklindeki Bosna-Hersek’in geometrik merkezine yakın ve tarihi bölge içinde olduğunu uygun Bosna. Deniz seviyesinden 518 metre (1,699 ft) yüksekte ve Dinarik Alplerin ortasında Saraybosna vadisinde yer almaktadır.  Vadinin kendisi bir zamanlar geniş bir yeşillik alanı oluşturdu, ancak 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde kentsel genişlemeye ve gelişmeye yol açtı. Şehir, yoğun ormanlık tepeler ve beş büyük dağ ile çevrilidir. Çevreleyen zirvelerin en yükseği 2.088 metrede (6.850 ft) Treskavica, ardından 2.067 metrede (6.781 ft) Bjelašnica dağı, 1.913 metrede (6.276 ft) Jahorina , Trebević1.627 metre (5.338 ft), 1.502 metre (4.928 ft) Igman en kısa olanıdır . Son dördü aynı zamanda Saraybosna Olimpiyat Dağları olarak da bilinir. Pek çok dik eğimli cadde ve görünüşte yamaçlara tünemiş konutların da gösterdiği gibi, şehrin kendisi de engebeli araziden payına düşeni alıyor.

Miljacka nehir şehrin asıl coğrafi özelliklerinden biridir. Şehrin içinden doğudan Saraybosna’nın merkezinden geçerek, sonunda Bosna nehri ile buluştuğu şehrin batı kısmına akar . Miljacka nehri, Saraybosna merkezinin birkaç kilometre doğusunda, Jahorina Dağı’nın eteklerinde, Pale kasabasının 2 kilometre (1,2 mil) güneyinde, kaynağı ( Vrelo Miljacke ) ile “Saraybosna Nehri” dir. Bosna’nın kaynağı, Ilidža (batı Saraybosna) yakınlarındaki Vrelo Bosne, önemli bir doğal simge yapı ve Saraybosnalılar ve diğer turistler için popüler bir destinasyondur. Koševski Potok gibi birkaç küçük nehir ve akarsu ayrıca şehrin ve çevresinin içinden geçmektedir.

Saraybosna, Bosna-Hersek’in üçgen şeklinin güneydoğu Avrupa’daki merkezine yakındır. Saraybosna şehri, dört belediyeden oluşur (veya “Boşnakça ve Hırvatça: općina, Sırpça: opština”): Centar (Merkez), Novi Grad (Yeni Şehir), Novo Saraybosna (Yeni Saraybosna) ve Stari Grad (Eski Şehir) Saraybosna (Büyük Saraybosna bölgesi) Büyükşehir alanı bu ve komşu belediyeleri kapsar ederken Ilidza , Hadzici , Vogosca ve Ilijas .

Metropolitan alanı, savaştan ve ülkenin Dayton tarafından dayatılan idari bölümünden sonra 1990’larda küçültüldü; yeni tanınan Bosna Hersek Federasyonu (BHF) ve Cumhuriyet Sırp Cumhuriyeti (SC) sınırları boyunca birkaç belediye bölündü. birlikte şehir oluşturan yeni belediyeler Istocno Saraybosna Republica Sırp: Istočna Ilidza , Istocno Novo Saraybosna , Istočni Stari Grad , Lukavica , soluk (RS-bölümü) ve Trnovo (RS-bölümü) , bir belediye birlikte Sokolac (geleneksel olarak Saraybosna bölgesinin bir parçası değildi ve bölünmemişti)

Şehir, 1.041.5 kilometrekarelik (402,1 sq mi) bir kentsel alana sahiptir. Veliki Parkı (Büyük park) Saraybosna’nın merkezindeki en büyük yeşil alandır. Arasına sokuldu titova Saraybosna’nın Çocukları adanmış bir anıt var, Koševo, Džidžikovac Tina Ujevica ve Trampina Sokaklar ve alt kısmında.

TARİH

Saraybosna bölgesindeki en eski yerleşim buluntularından biri Neolitik Butmir kültürüdür. Butmir’deki keşifler, bir tarım okulunun inşası sırasında Avusturya-Macaristan yetkilileri tarafından 1893’te günümüz Saraybosna banliyösü Ilıca’da yapıldı. Bölgenin çakmaktaşı zenginliği Neolitik insanlar için çekiciydi ve yerleşim gelişti. Yerleşim, 1894’te Saraybosna’daki Uluslararası Arkeologlar ve Antropologlar Kongresi toplantısında anlatıldığı gibi , Butmir halkını eşsiz bir kültür olarak nitelendiren benzersiz seramik ve çanak çömlek tasarımları geliştirdi.

Saraybosna’daki bir sonraki öne çıkan kültür İliryalılardı . Batı Balkanların çoğunu anavatanları olarak gören antik halkın, bölgede, çoğunlukla Miljacka nehri ve Saraybosna vadisi çevresinde birkaç önemli yerleşim yeri vardı . Saraybosna bölgesindeki İliryalılar, Bosna Hersek’te Roma işgaline direnen son İlirya halkı olan Daesitiates’e aitti. MS 9’da Roma imparatoru Tiberius’a yenilmeleri, bölgede Roma egemenliğinin başlangıcına işaret ediyor. Günümüz Bosna bölgesinden inşa asla Romalılar, ancak Roma kolonisi Aquae Sulphurae bugünkü günlük üst kısmına yakın olan Ilidzave zamanın en önemli yerleşim yeriydi.  Romalılardan sonra bölgeye Gotlar yerleşti, ardından 7. yüzyılda Slavlar geldi.

ORTA ÇAĞ

Ortaçağ boyunca Saraybosna, Bosna Krallığı’nın geleneksel merkezi yakınlarındaki Bosna’nın Vrhbosna eyaletinin bir parçasıydı. Vrhbosna adında bir şehir var olmasına rağmen , şu anda Saraybosna’daki kesin yerleşim tartışılıyor . Çeşitli belgeler denilen bir yere not Tornik bölgede, büyük olasılıkla içinde alanını Marijin Dvor mahalle. Tüm belirtilere göre, Tornik orantılı olarak küçük bir köyle çevrili çok küçük bir pazar yeriydi ve Ragusanlı tüccarlar tarafından çok önemli görülmüyordu.

Diğer bilim adamları, Vrhbosna’nın günümüz Saraybosna’sının daha geniş bir bölgesinde büyük bir kasaba olduğunu söylüyorlar . Papalık belgeleri, 1238’de bölgede Aziz Paul’a adanmış bir katedral inşa edildiğini söylüyor. Önemli aziz Cyril ve Methodius’un müritleri bölgede durarak Vrelo Bosna yakınlarında bir kilise kurdular . Kasaba modern Saraybosna bölgesinde bir yerde olsun veya olmasın, belgeler onun ve bölgenin önemini kanıtlıyor. Ayrıca, 1263’ten 1429’da Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar, Eski Şehir’e kuzeydoğuda Hodidjed bir kale de vardı.

OSMANLI DÖNEMİ

Saraybosna, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1450’lerde bölgenin fethi üzerine kurulmuş , 1461 kentin kuruluş tarihi olarak kullanılmıştır. İlk Osmanlı valisi Bosna, İsa Bey Ishaković cami, kapalı çarşı, bir de dahil olmak üzere, anahtar yapılar bir dizi inşa ederek bir şehir ve eyalet başkenti köylerin küme dönüştürdü, hamam, bir pansiyon ve kurs arasında şehre bugünkü adını veren vali kalesi (“Saray”). Cami, Sultan II . Mehmed’in onuruna “Careva Džamija” ( Çar Camii ) olarak adlandırıldı. İyileştirmelerle Saraybosna, bölgedeki en büyük şehir haline geldi. By 15. Yüzyılda yerleşim 1461 yılında kalenin çevresinde Bosna-Saraj adlı bir şehir olarak kurulmuştur.

Aşağıdaki İspanya’dan Yahudilerin sürülmesi 15. yüzyılın sonunda ve onların nüfusunu yeniden yerleşmelerine Osmanlı’dan davetlisi olarak Sefarad Yahudiler üzerinde zaman Sefarad kültürü ve önde gelen merkez haline getirme, Saraybosna’ya geldi Ladino dilinde. Nispeten küçük olmasına rağmen, bir Yahudi mahallesi Baščaršija’da birkaç blok üzerinde gelişecekti.

Birçok yerel Hıristiyan bu dönemde İslam’a döndü. Giden yolda yeni hacılar yerleştirmek için Mekke 1541 yılında, Gazi Hüsrev Bey ‘in levazım Vekil-Harrach hala bu gün için bilinen bir Pilgrim’in cami inşa Hadžijska cami.

İkinci vali Gazi Hüsrev-beg gibi liderlerin yönetimindeki Saraybosna hızlı bir şekilde büyüdü. Husrev-beg, şu anda Eski Kent’in hükümdarlığı sırasında inşa edildiği için fiziksel şehri büyük ölçüde şekillendirdi. Saraybosna, 16. yüzyılın ortalarında sayısı 100’ü aşan büyük çarşısı ve sayısız camisiyle tanındı. İmparatorluğun zirvesinde, Saraybosna, Balkanlar’daki İstanbul’dan sonra en büyük ve en önemli Osmanlı şehriydi.  1660 itibarıyla Saraybosna nüfusunun 80.000’in üzerinde olduğu tahmin ediliyordu.  Aksine, 1683’te Belgrad’da 100.000 ve Zagreb1851’de 14.000 kişi vardı. Siyasi koşullar değiştikçe, Saraybosna savaş alanı haline geldi.

1697 yılında, sırasında Büyük Türk Savaşı, baskın önderliğinde Savoy Prensi Eugene arasında hüküm süren Habsburg Hanedanı Saraybosna fethetti ve veba bulaşmış sol ve yanıp kül Osmanlı İmparatorluğu’na karşı. Adamları iyice yağmaladıktan sonra şehri ateşe verdiler ve bir günde neredeyse tamamını yok ettiler. Sadece bir avuç mahalle, birkaç cami ve bir Ortodoks kilisesi ayakta kaldı. Çok sayıda başka yangın, daha sonra yeniden inşa edilen ancak yıkımdan hiçbir zaman tam olarak kurtarılamayan şehri zayıflattı. 1807’ye gelindiğinde, sadece 60.000 kadar sakini vardı

1830’larda, şehir etrafında Bosna ayaklanmasının birkaç savaşı gerçekleşmişti. Bunlar Husein Gradaščević tarafından yönetildi. Bugün, büyük bir şehir caddesi onuruna Zmaj od Bosne (Dragon of Bosna) adını almıştır. İsyan başarısız oldu ve birkaç on yıl daha Osmanlı devleti Bosna’nın kontrolünde kaldı.

Osmanlı İmparatorluğu Saraybosna 1850 tarafından önemli bir yönetim merkezi yapılmış Baščaršija’dan zaman merkez ticaret bölgesi ve 15. yüzyılda şehrin kültürel merkezi haline geldi İshakoğlu İsa Bey kenti kurdu. Baščaršija isminin adı Türkçedir.

AVUSTURYA-MACARİSTAN

Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i işgali 1878’de Berlin Antlaşması’nın bir parçası olarak geldi ve 1908’de Sırpları kızdıran tam ilhak izledi. Saraybosna, şehri 1885’te kurulan ve daha sonra Viyana’da kurulmadan önce tramvaylar gibi yeni buluşlar için bir test alanı olarak kullanan Avusturya-Macaristan tarafından sanayileştirildi. Modern bir Avrupa başkenti şehre akın ederken Saraybosna’nın yeniden inşasına yardım etmek isteyen mimarlar ve mühendisler. Merkezi şehir bölgesinin ( čaršija) büyük bir bölümünü yakan bir yangın) yeniden geliştirme için daha fazla yer bıraktı. Sonuç olarak, şehir, kalan Osmanlı şehir pazarı ile çağdaş batı mimarisinin benzersiz bir karışımına sahiptir. Saraybosna’da bu dönemden kalma bazı Ayrılık ve Sözde Mağribi tarz örnekleri de var.

Avusturya-Macaristan Batı güç standartlarına yeni satın yetişmiş gibi dönem, kent için büyük bir gelişme biriydi Viktorya çağında. Bu dönemde çeşitli fabrikalar ve diğer binalar inşa edildi ve çok sayıda kurum hem batılılaştırıldı hem de modernize edildi. Tarihte ilk kez Saraybosna nüfusu Latin harfleriyle yazmaya başladı.  Yüzyıllar sonra ilk kez şehir, geleneksel sınırlarının dışında önemli ölçüde genişledi. Şehrin çağdaş merkez belediyesinin ( Centar ) çoğu bu dönemde inşa edildi.

Saraybosna’daki mimari hızla geniş bir stil ve bina yelpazesine dönüştü. Kutsal Kalp Katedrali örneğin elemanlarını kullanarak inşa edilmiş neo- ve Romanesk mimari . Ulusal Müze, Saraybosna bira fabrikası ve Belediye Binası da bu dönemde inşa edildi. Ayrıca Avusturyalı yetkililer, Saraybosna’yı Avrupa’nın bu bölgesinde tramvaya sahip ilk şehir yaptı.

Bosna Vilayet de jure Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olarak kalmasına rağmen, fiilen Avusturya-Macaristan’ın ayrılmaz bir parçası olarak yönetiliyordu ve Osmanlıların günlük yönetiminde hiçbir söz hakkı yoktu. Toprakları resmen ilhak ve dönüştü bu 1908 yılına kadar süren mülkiyeti ortaklaşa Avusturya ikisi tarafından kontrol edilen, Cisleithania ve Macar Transleithania .

Dünya Savaşı tetikleyen durumunda, Avusturya Arşidük Franz Ferdinand oldu suikasta eşi ile birlikte Hohenberg Sophie, Düşes tarafından 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna’da Gavrilo Princip , bir Bosnalı ve kendini ilan Yugoslav ve üyesi Genç Bosna . [48] Bunu, Saraybosna’daki Sırp Karşıtı ayaklanmalar izledi ve bu isyanlar iki kişinin ölümüne ve mülkün yok edilmesine yol açtı.

Ancak takip eden savaşta, Balkan saldırılarının çoğu Belgrad yakınlarında meydana geldi ve Saraybosna büyük ölçüde hasar ve yıkımdan kurtuldu. Savaşın ardından Bosna, Yugoslavya Krallığı’na eklendi ve Saraybosna, Drina Eyaleti’nin başkenti oldu.

YUGOSLAVYA

Birinci Dünya Savaşı ve Sırp Kraliyet Ordusu’nun baskısından sonra, Avusturya-Macaristan’da isyan eden Slav uluslarının yanı sıra Saraybosna, Yugoslavya Krallığı’nın bir parçası oldu. Önce Bosna bölgesinin ve ardından Drinska Banovina’nın merkezi olarak siyasi bir öneme sahip olsa da, şehir artık ulusal bir başkent değildi ve küresel etkide bir düşüş gördü.

II. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya Krallığı ordusu Alman ve İtalyan kuvvetleri tarafından istila edildi. Bir Alman bombalama harekatının ardından Saraybosna, 15 Nisan 1941’de 16. Motorlu Piyade Tümeni tarafından ele geçirildi . Mihver güçleri Bağımsız Hırvatistan Devleti’ni yarattı ve Saraybosna’yı kendi topraklarına dâhil etti.

İşgalin hemen ardından, ana Sefarad Yahudi sinagogu Il Kal Grande , Naziler tarafından yağmalandı, yakıldı ve yok edildi. Birkaç ay içinde, Saraybosna’nın Bosnalı Yahudilerin büyük çoğunluğunu oluşturan asırlık Sefarad ve Aşkenaz Yahudi toplulukları, Eski Sinagog’da (Stari hram) toplanacak ve Hırvat toplama kamplarında ölüme gönderilecek . Bölgedeki Yahudi Soykırımı sırasında, Bosna’daki Yahudi nüfusunun yaklaşık% 85’i Nazilerin ve Ustaše’nin elinde yok olacaktı. Saraybosna Haggadah Saraybosna kaçırılan Ulusal Müze, Derviş Korkut baş kütüphaneci tarafından Naziler ve Ustaşa kurtuldu pazar olan en önemli eser oldu.

12 Ekim 1941’de, Saraybosna’nın 108 önemli Boşnak vatandaşından oluşan bir grup , Ustaše tarafından organize edilen Sırp Soykırımını kınadıkları Saraybosnalı Müslümanlar Kararı’nı imzaladılar ve bu tür zulümlere katılan Boşnaklar ile Boşnakların geri kalanı arasında bir ayrım yaptılar. nüfus, Sırplar tarafından Boşnaklara yönelik zulümler hakkında bilgi sundu ve kimliği ne olursa olsun ülkenin tüm vatandaşları için güvenlik talep etti. [50] 1941 yazında, Ustashe milisleri periyodik olarak Saraybosnalı Sırp gruplarını tutukladı ve idam etti . Ağustos 1941’de, çoğunlukla kilise yetkilileri ve entelijansiya üyeleri olmak üzere direniş ordularıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen yaklaşık yüz Sırp’ı tutukladılar ve onları infaz ettiler veya toplama kamplarına sürdüler. 1942 yazının ortasında yaklaşık 20.000 Sırp, Saraybosna’da Ustaše teröründen sığındı.

Şehir 1944 1943 Müttefikler tarafından bombalandı [53] Yugoslav Partizan hareketi kentte temsil edildi. Maks Luburić , Şubat-Mayıs 1945 döneminde Villa Luburić olarak bilinen bir binada Ustaše karargahını kurdu ve savaştan sonra 323 kurbanının tespit edildiği işkence ve infaz yeri olarak kullandı. Direniş, 6 Nisan 1945’te şehrin kurtuluşunu yönetirken hayatını kaybeden Vladimir “Walter” Perić tarafından yönetildi.

Saraybosna, savaştan sonra Sosyalist Yugoslavya Federal Cumhuriyeti bünyesindeki Sosyalist Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin başkentiydi. Cumhuriyet Hükümeti Saraybosna’ya yoğun bir yatırım yaparak Novi Grad Belediyesi ve Novo Saraybosna Belediyesi’nde birçok yeni konut bloğu inşa ederken, aynı zamanda şehrin endüstrisini geliştirip Saraybosna’yı modern bir şehre dönüştürdü. Saraybosna, Yugoslavya’da önemli bir bölgesel sanayi merkezi haline geldikçe hızla büyüdü. Savaşın sonu ile Yugoslavya’nın sonu arasında şehir 115.000’den 600.000’den fazla nüfusa ulaştı. Vraca Memorial ParkII. Dünya Savaşı kurbanları için bir anıt olan ZAVNOBIH’in 1943’te ilk toplantısını yaptığı 25 Kasım’da “Bosna Hersek Devleti Günü” adanmıştır .

Saraybosna’nın Sosyalist Yugoslavya’daki döneminin en önemli anlarından biri 1984 Kış Olimpiyatlarıydı. Saraybosna, Japonya’nın Sapporo’yu yendi ve Falun / Göteborg, İsveç Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak. Oyunları 1980’leri şehrin en müreffeh yıllarından biri yapan bir turizm patlaması izledi.

BOSNA SAVAŞI

Saraybosna Kırmızı Hattı, bir anma etkinliği Kuşatma Saraybosna ‘nın 20. yıldönümü. 11.541 boş sandalye, Saraybosna Kuşatması sırasında öldürülen 11.541 savaş kurbanını simgeliyordu.

Bosna Savaş bağımsızlık için, kuşatma sırasında Sırp güçleri tarafından sivillere sürekli bombardıman ve keskin nişancı çekim altında hayatını kaybeden 1992 ve Sarajevans 1996. Binlerce arasında Saraybosna kuşatması sırasında büyük ölçekli yıkım ve dramatik nüfus girmelerine neden modern savaş tarihindeki en uzun başkent kuşatması. Sırp Cumhuriyeti Bosnalı Sırp güçleri ve Yugoslav Halk Ordusu, 5 Nisan 1992 – 29 Şubat 1996 tarihleri ​​arasında Saraybosna’yı kuşattı.

Bosna-Hersek Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan ettiğinde ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaya başladığında , Sırp liderler, Bosna Hersek topraklarından yontulmuş yeni bir Sırp ulusal devleti Sırp Cumhuriyeti (RS) ilan ettiler. [60] Sırp Cumhuriyeti Ordusu 18.000 bir kuşatma güçle Saraybosna kuşatılmış Onlar topçu, havan, tank, uçaksavar, ağır makineli silahlarla kenti saldırıya hangi çevreleyen tepelerdeki konuşlu, çoklu roket rampalar, roketle fırlatılan uçak bombaları ve keskin nişancı tüfekleri.  2 Mayıs 1992’den itibaren Sırplar şehri ablukaya aldı. Bosna hükümeti savunma güçleri kuşatılmış şehrin içinde yetersiz donanıma sahipti ve kuşatmayı kıramadı.

Paris’te Dayton Anlaşmasının imzalanması, 3 1⁄2 yıl süren Bosna Savaşı’nı sona erdirdi.

Kuşatma sırasında 1.500’ü çocuk olmak üzere 11.541 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 15.000’i çocuk olmak üzere 56.000 kişi de yaralandı.  1991 nüfus sayımı, kuşatmadan önce kentin ve çevresinin 525.980 nüfusa sahip olduğunu göstermektedir.

Kuşatma sona erdiğinde, havan topu patlamalarının neden olduğu beton yaralar, kırmızı reçine ile dolu izler bıraktı. Kırmızı reçine yerleştirildikten sonra, çiçek desenleri bıraktı ve bu da onlara Saraybosna Gülleri adını verdi. Bölgenin Dayton Anlaşmasına göre bölünmesi, 1996 yılının başlarında şehir ve banliyölerinden yaklaşık 62.000 Saraybosnalı Sırp’ın kitlesel bir göçüne neden olarak bugünün savaş sonrası daha monoetnik şehrini yarattı.

KAYNAK: VİKİPEDİ, ÖZGÜR ANSİKLOPEDİ

FOTOĞRAFLAR 2011 YILINDA ÇEKİLMİŞTİR.

10.05.2017 Tarihinde çekilen Fotoğraflar