23 Mayıs 2024
AVRUPA GEZİLERİM

BUDAPEŞTE – MACARİSTAN

  Budapeşte Macaristan’ın başkenti, Tuna Nehri’nin ikiye böldüğü şehrin bir tarafına Buda diğer tarafına Peşte deniyor. Buda adını Hun İmparatoru Atilla’nın kardeşi Bleda’dan (Buda) alıyor. Peşte ise ocak anlamına geliyor.

 Budapeşte gezisi için Şengen vizenizin olması gerekiyor. Ülkede Macarca konuşuluyor ama şehirde İngilizce bilen insan sayısı oldukça fazla. Macaristan ile Türkiye arasında kış döneminde 2 saatlik bir fark var. Türkiye’de saat 12 iken Budapeşte’de saat 10 oluyor. En meşhur yemekleri gulaş ve langoş.

Her ne kadar Macaristan vize olarak Schengen’e üye olsa da Euro kullanmıyor. Ülkenin para birimi Forint (HUF=HUngarian Forint). Buda daha dağlık tepelik bir bölge. Burada yaşayanlar daha ekonomik refahı yüksek olanlarmış

   Buda ve Peşte’yi Tuna boyunca 8 köprü birleştiriyor. Bunların en meşhuru Zincirli Köprü (Szechny Lancid). Bu köprülerin hepsi 1. dünya ve 2. dünya savaşları sırasında tahribata uğramış ve yıkılmış. Sonrasında hepsi yeniden eski şeklinde yapılmış. Bir istisna hariç. O da Elisabeth (Erzebet) Köprüsü. Bu köprü modern olarak tasarlanmış. İşin ilginç yanı köprü yapılırken karşısındaki Erzebet Kilisesi ile çakışmaması için kilise tekerlekli bir mekanizma ile kaydırılmış.

  Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte’nin çok eski çağlara dayanan zengin bir tarihi vardır. Zamanında Roma imparatorluğu’nun bir parçasıymış ve daha sonrasında imparatorluk yıkılınca kendi krallığını inşa etmiş. Orta Avrupa’nın en güzel şehirlerinden olan BudapeşteBudaPest ve Eski Buda’nın birleşiminden oluşmuştur. Tuna Nehri Buda ile Pest’i ayırmaktadır. Buda kısmı Tuna Nehri’nin batısında kalan tepede yer almaktadır ve öyle güzel tarihi yerler var ki.. Gözleriniz kamaşır. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel Budapeşte’nin. Oldukça tatlı bir Orta Avrupa ülkesidir. Budapeşte için “dünyanın en romantik şehirlerinden biri”deniliyor.

BUDAPEŞTE TARİHİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  Şehrin bulunduğu ilk yerleşim alanı ilk kez M.Ö 1. yüzyılda Keltler tarafından kurulmuş. Daha sonra bu yerleşimi Romalılar ele geçirerek Aquincum ismini vermişler ve Pannonia Inferior’un yönetim merkezi haline getirilmiş. Kentteki ilk Osmanlı hakimiyeti ise 1526’lı yıllarda başlıyor. 1718’de başa geçen krallık Osmanlı hakimiyetini tamamıyla yok ediyor. Şehrin ilk kez güçlenişi ise Avusturya Macaristan’ın birleşiminden sonra gerçekleşiyor ve başkentin ismi Zincir Köprü’nün açılmasıyla beraber Budapeşte olarak anılmaya başlıyor.