14 Temmuz 2024
AVRUPA GEZİLERİM

MURAT PAŞA CAMİİ – ÜSKÜP / MAKEDONYA

     Üsküp’teki en güzel camilerden biri olan Murat Paşa Cami özgün mimarisi ile diğer camilerden ayrılmaktadır. Şahinoğlu Murad Paşa tarafından 15. yy.’da yaptırılmıştır.

 1463 yılından beri Türkçe vaaz geleneğinin günümüzde de hala sürdürülüyor olmasından dolayı asırlardır Türkçe vaaz verilen tek cami olma özelliği taşımaktadır.

    Cami, Eski Üsküp Çarşısı’nın tam merkezinde, Çifte Hamam’ın yakınında yer almaktadır. Bina, minarenin yanı sıra nispeten yeni bir yapıdır ve mimari olarak neoklasik İslami unsurlarla Osmanlı Barok tarzına aittir. Murat Paşa Camii eski bir binada yer alır. Eski caminin İbni (Veled-i) Şahin (Murat Paşa’nın babası) tarafından yaptırıldığı ve ardından mahallenin adını aldığı düşünülmektedir. Mevcut tesis, dört su üzerinde bir çatı ile kaplanmış tek odalı dörtgen bir camidir. Ahşap kaset tavanı, içindeki mahfil, mihrap ve Mimber ile birlikte Osmanlı baroklarına tipik örneklerdir. Sağ tarafında, stil ve inşaat tarzı açısından daha eski bir döneme ait olan ve günümüz camisinin inşaatından farklı olan uzun bir minare yükselir.

    Yapım yılı, ön kapının üzerine yerleştirilmiş mermer levha üzerindeki yazıttan öğrenilir. Ona göre, cami haklı bir Üsküp valisi tarafından 1802 / 3’te tamamen yenilenmiştir. Bu yerde korunmuş zemin unsurları ve duvar kalıntıları olan eski bir cami varmış. Önünde bir çeşme olan ana girişe ek olarak, bu caminin kuzey tarafında da bir girişi vardır. Bugünkü cami, Üsküp Şehri Kültürel Anıtları Koruma Enstitüsü ile işbirliği içinde 1982 yılında İslam Birliği Kurulu tarafından yenilenmiştir.

Cami Girişindeki Kitabeler

   Ziyaret edenler tarafından en ilgi çekici bulunan bölüm, cami girişindeki mezar ve buradaki 3 adet kitabedir.

Bu kitabelerden biri 1741 yılına, ikincisi 1790 yılına aittir.

Üçüncü kitabenin tarihiyle ilgili kesinleşen bir bilgi yoktur.

Cami girişinde yer alan Arapça olarak yazılmış kitabede, caminin 1689’daki Üsküp yangınlarından sonra 1802-1803 yıllarında yapıldığı ibaresi yer alır.

Murat Paşa Camii’nde Osmanlı döneminden kalma bir gelenek olarak her cuma günü, hutbe Türkçe olarak okunur. Cami müezzinleri ise hala ezanı Türk makamıyla okumaktadır.