22 Mayıs 2024
AVRUPA GEZİLERİM

ARASTA CAMİİ MİNARESİ – PRİZREN / KOSOVA

   Arasta Camii, Kosova’nın Prizren şehrinde bulunan ve Osmanlı mirası sayılan bir ibadethanedir. Günümüzde caminin yalnızca minaresi bulunmaktadır. Camiinin etrafında bulunan yapılar ise yıkılmış ve yerine daha büyük binalar yapılmıştır. Bu dönüşüm, Arasta Camii’ni olumsuz etkilemiş ve ibadethanenin sadece minaresi sağlam kalabilmiştir.   Günümüze kadar sadece minaresi ayakta kalmıştır çünkü 1911 yılında dönemin hükümeti caminin ve tüm çarşının yıkımını gerçekleştirmiştir.

Arasta Camii’nin Köklü Tarihi

Arasta Camii, Kosova’ya Osmanlı’dan kalan yapılardan biridir. Cami, Evrenos-Zade Yakup Bey tarafından ve 1526-1538 yılları arasında inşa edilmiştir. Zamanla caminin etrafına kurulan dükkânlar fazlalaşmış ve bulunduğu meydan çarşıya dönüşmüştür. Bu sebeple Osmanlı zamanında bölgeye, “aynı işi yapan esnafların bir arada bulunduğu çarşı” anlamına gelen “arasta mahallesi” adı verilmiştir. Mahallede bulunan bu camiye ise “Arasta Camii” denilmiştir. Günümüzde ancak minaresi bulunan cami, 1960 yılına kadar ibadete açık kalmıştır.