20 Nisan 2024
UMRE

UHUD DAĞI – MEDİNE / SUUDİ ARABİSTAN

Uhud Şehitleri

    Uhud, Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Bunlar arasın da Efendimizin amcası Hz. Hamzâ ve Medine-i Münevvere’ye ilk kur’an muallimi olarak gönderilen Mus’ab bin Umeyr R.A. de vardı. Peygamber efendimiz (S.A.V) Uhud şehitlerinin başı ucunda “ben sizin Allah katında diriler olduğunuza şahidim. Eshâb-ı kirâma dönerek bunları ziyâret edin ve selamlayın. Allah’a yemin ederim ki bunlar kıyamete kadar selamlayana karşılık verir.” buyurdular. (Mirâtü-l harameyn c.2 s. 1026 ) Rasûlullâh efendimiz zaman, zaman Uhud şehidlerini ziyâret etmiştir. Hz. Fâtıma validemiz iki, üç günde bir Uhud’a gider amcası Hz. Hamza’nın kabrini ziyaret eder, ağlar, dua eder ve kabrini düzeltirdi.
   Hz. Enes r.a. buyurdular ki: Rasûlullah S.A.V yanında Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman oldukları halde Uhud’a çıktılar. Uhud dağı sevincinden sallandı. Rasûlullah ayağı ile Uhud’a vurarak şöyle seslendi. Sabit ol ey Uhud. Çünkü senin üzerinde bir nebî, bir Sıddîk, iki şehid var. Buyurdu. Sanki Efendimiz bir mucize gösterdi. Mucize ise Hz. Ebu Bekr R.a. Sıddık oluşu ve Hz. Ömer ve Osman R:anhuma nın şehid edileceği idi.
Diğer bir hadisi şerifte ise: Uhud bir dağdır. o bizi sever biz de onu severiz ( etterğib vet terhib c.2 s. 230 )
  ve yine bir hadis de: Uhud cennet köşelerinden bir köşedir ( etterğib vetterhib c.2 s. 223) buyurulmuştur.

Ek bilgi olarak :
  Ve yine şunu da eklemek lazımdır ki: 70 Kişi şehid oldu ve Uhud’a defn olunmuşlardı. Uhud savaşından 14 yıl sonra Medine’yi sel bastı Uhud tarafından. Ve Uhuddaki şehitlerin üzerleri açıldı. O zamanda yaşayanlar baktılar ki Sanki savaş yeni olmuş ve şehidler yeni gömülmüşler gibi kan akıyor. O zaman da ki insanlar 70 kişiyi cennetül bakiye nakil etmek istediler ve 4 kişi kaldı nakil edilmeyen.   Onları alacakları sırada Uhud sanki deprem olurcasına sallandı ve dile geldi. Dedi ki: Siz benden hepsini aldınız ama bu dördünü yani Hz. Hamza Hz. Musab bin Umeyr Hz. Abdullah bin Cahş ve Hz. Şemmase bin Osman R.A. ecmain i Uhud dağı vermedi.

Uhud Muharebesi

Uhud Savaşı

İslam ordusunun arkadan kuşatılması
Tarih 23 Mart625 Bölge Medine’nin 8 km kuzeyi, Uhud DağıArap Yarımadası Sonuç Taktik olarak Kureyş Zaferi Stratejik olarak Beraberlik
Taraflar
Müslümanlar (Medine)Kureyşliler (Mekke)
Komutanlar
Muhammed
Hamza bin Abdülmüttalib
Ebu Süfyan
Halid bin Velid
Güçler
700 piyade,
2-4 süvari
3,000 piyade,
200 süvari
Kayıplar 73 44–45   İslamiyetin İlk Savaşları     BedirBeni KaynukaUhudBeni NadirHendekBeni KureyzeHudeybiye BarışıHayberMuteMekkeHuneynEvtâsTaifTebük

Uhud Savaşı,

   Uhud Savaşı, (Arapça: معركة أحد), Mart 23[625 (3 Şevval 3 HS Hicrî takvimde) Uhud Dağı‘nda yapıldı. Şu anki Arabistan‘ın kuzeybatısında Medine‘deki Müslümanlar ile Mekkeli Ebu Süfyan‘ın ordusu arasında yapıldı. Savaşın en önemli sonuçlarından biri Hamza‘nın şehit edilmesidir.

  Müşrik Orduları 11 Mart 625‘de Mekke’den Medine’ye yürümeye başladı. Bu saldırı Mekkeliler tarafından Bedir Muharebesi‘ndeki kayıplarının öcünü almak ve Müslümanların yükselen gücünü kırmak için yapıldı. Müslümanlar muharebe için hazırlıklıydı ve bir süre sonra iki ordu Uhud’un bayırlarında ve düzlüklerinde karşılaştı.

   Muhammed, iki ordunun karşılaştığı Uhud Dağı’ndaki dar bir geçidin iki tarafına okçularını yerleştirdi. Mekkelilerin Uhud Dağı’nın etrafından dolaşarak Müslümanlara saldırma ihtimalini önlemek istiyordu. Okçularına, “Haber verilmeden yerinizi terk etmeyiniz.” emrini verdi. İki tarafın kuvvetleri Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Müslümanların etkili taarruzlarıyla Mekke ordusu geri çekilmeye başladı. Bunu gören okçular, muharebenin kazanıldığını sanarak yerlerini terk etti ve Mekkelilerin bıraktıkları ganimetleri yağmalamaya başladı. Bundan yararlanan Halid bin Velid, komutasındaki kuvvetlerle okçuların terk ettiği geçitten Müslümanlara saldırdı. Bu saldırı sonucu İslam ordusu güç kaybetti. Mekke ordusu da kesin bir üstünlük elde edemeyip geri döndü.

UHUD DAĞI

Uhud Dağı (Arapça: جبل أحد), Suudi Arabistan’ın Medine şehri yakınında bir dağ.[1]

Medine’nin kurulduğu düzlüğü kuzeyden kuşatan dağ, 8 kilometre uzunluğundaki bir zincir halinde doğu – batı yönünde uzanır. Uhud Dağı’nın Mescid-i Nebevi’ye uzaklığı 5 kilometredir.

   Bölgedeki herhangi bir dağ silsilesine bağlı olmadığı, tek başına bulunduğu için bu adı almıştır. 1126 metre yükseklikte olan Uhud Dağı, bugün doğuda Medine Havaalanı yoluyla, batıda Tarikuluyun ile kuşatılmış ve gelişen şehre dâhil olmuştur.

TARİHÇE

Mekke müşrikleri ile Müslümanlar arasında yapılan ikinci muharebe olan Uhud Savaşı 19 Mart 625’te burada gerçekleşmiş ve adını buradan almıştır. Muhammed çeşitli vesilelerle Uhud’dan övgülerle söz etmiş, bir defasında da, ‘Uhud bizi sever, biz de Uhud’u severiz.’ demiştir.

Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi