7 Aralık 2023
Türbeler

VAKIFLAR (KARA HALİL BEY ) TÜRBESİ – KİRAZ / İZMİR

İzmir İli, Kiraz İlçesi, Haliller Köyü yakınında bulunan türbe

 kimin adına yaptırıldığı henüz tespit edilememiştir. Vakıflar Mahallesindeki türbe ile ilgili değişik efsaneler uydurulmuşsa da bu türbenin de Kara Halil Bey’e ait olması daha güçlü bir ihtimaldir. 

Türbe yapım şekli açısından tipik Selçuklu dönemi eseridir.