20 Mayıs 2024
Türbeler

VAKIFLAR (KARA HALİL BEY ) TÜRBESİ – KİRAZ / İZMİR

Bu türbenin kimin adına yaptırıldığı henüz tespit edilememiştir. Vakıflar Mahallesindeki türbe ile ilgili değişik efsaneler uydurulmuşsa da bu türbenin de Kara Halil Bey’e ait olması daha güçlü bir ihtimaldir.

    Haliller köyü kurucusu, Karaman emirlerinden Kara Halil Bey’dir. Karaman emirlerinden Kutlu Bey’in kardeşi olan Kara Halil Bey, Aydınoğlu Beyliği’ni kuran ailenin de damadıdır. Kara Halil Bey, Aydınoğlu Mehmet Bey’in kardeşi Hasan Bey’in kızı Sultan Şah ile evliydi. Vakıflar Mahallesi’nde bulunan türbe ile ilgili değişik efsaneler anlatılırsa da türbenin Kara Halil Bey’e ait olması daha güçlü bir ihtimaldir.

    Haliller Köyü Vakıflar Mahallesi’nde bulunan türbe; etrafı açık, kare planlı, tuğla örgülü bir kubbe ile kaplıdır. Türbede yer alan mezarın baş şahidesinde isim yazmamaktadır. Mezarın ayak şahidesi yoktur. Mezar taşı da muhtemelen başka bir mezara aittir. Türbe, Vakıflar Mezarlığı’nın doğusunda bulunmaktadır. Aydınoğlu sülalesinin damadı olan Kara Halil Bey’in bu türbede yattığı sanılmaktadır. Halk arasında türbe, yatır olarak bilinmektedir. Bu türbe (tekke), yörenin önemli bir ziyaret merkezidir. Halen Orta Asya Şaman kültürünün bölgede yaygın olduğu, türbeye gelen ziyaretçilerin burada adaklar adadığı, çaput bağlayarak dilek diledikleri gözlemlenmektedir.

Kaynak: İzmir Kiraz’lılar Derneği

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli