24 Haziran 2024
Camiler

YİĞİT KÖHNE CAMİ – BURSA

Eski Gemlik ve Cumhuriyet Caddelerinin kesiştikleri kavşağın köşesinde bulunan cami, XV. yüzyılın ilk yarısında Yiğit oğlu Hacı Ali adlı bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Mahalle mescidi tipinde olan yapı tek kubbeli, kalkan duvarlı cami tiplerindendir.
1463 tarihli kadı sicillerinde, “Eski Yiğitoğlu” anlamına gelen “İbn-i Yiğit Köhne”, “İbn-i Şab Köhne” veya “İbn-i Şab” adları kullanılmıştır. Buradaki “Şab” yiğit anlamındadır.
Yolun yükseltilmesiyle çukurda kalan cami, kalkan duvarında bulunan on yedi adet kör mihrapçıklarıyla ilgi çekmektedir. 8,40 x 8,30 metre iç ölçülere sahip ana ibadet mekanı, büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Ana mekana ekli son cemaat yeri bulunmaktadır. Minareye çıkış buradan sağlanmaktadır. Cami iki sıra moloz taş, iki sıra tuğla dizileriyle örülmüştür. Minare kaidesi sekizgendir. Kaideden silindirik gövdeye geçiş, tuğla ve mermer üçgenlerle sağlanmıştır. Tek şerefeli ve sivri külahlıdır. İç süslemelerde ise mukarnaslar dikkat çeker.
Arka taraftaki bahçesinde birkaç mezar bulunmaktadır. Bunlardan biri de, camiyi yaptıran Yiğit Köhne ünvanlı Hacı Ali’ye aittir.
Cami bugün, sağlam ve ibadete açık durumdadır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI