23 Temmuz 2024
Türbeler

ŞEYH İSA (MECDÜDDİN İSA ) TÜRBESİ – AKİSAR – MANİSA

Mecdüddîn Îsâ, Anadolu’da yetişen Evliyânın meşhurlarındandır. Saruhan Beyin Akhisar’ı fethinden sonra oraya yerleşen Taşgunoğulları namıyla bilinen bir Türk ailesine mensuptur. Bu mübarek zat, 1447 (H.851) senesinde Akhisar’da doğdu. 1530 (H.937) de vefât etti. Türbesi Akhisar’da kendi ismiyle anılan “Şeyh Îsâ Camii” bahçesindedir.

Türbesinin bulunduğu mahalleye “Şeyh Îsâ Mahallesi” adı verilmiştir… “İlim ve sanat öğrenin!..” Mecdüddîn Îsâ hazretleri Ehl-i sünnet îtikâdının ve doğru din bilgilerinin yayılması için çok hizmet etmiş ve kıymetli talebeler yetiştirip icâzet vermiştir. Talebelerine ve sevenlerine muhakkak ilim ve sanat öğrenmelerini emrederdi. İlim ve sanat öğrenen başkalarının minneti altına girmez minnetsiz yaşar derdi…

Yetiştirdiği talebeleri irşad için çeşitli memleketlere göndermiştir. Bâbâ Ahmed Mağribi adındaki talebesini ilimde ve tasavvufta yetiştirdikten sonra Endülüs’e gönderdi. Oğlu İlyâs Efendi de meşhur halifelerindendir.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ (Vehbi Tülek )